Norwegian-Italian translation of velkjent

Translation of the word velkjent from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

velkjent in Italian

velkjent
personadjective celebre, famoso, rinomato, conosciuto, noto, eminente
  bekjentadjective familiare, ben noto
Synonyms for velkjent
Similar words

 
 

More examples
1.Det er velkjent at alkoholi keres seksualliv er meget vanskelig, ikke minst ved stadig avvisning fra deres kones side", alkoholikere har koner, et par små sproglige" padder" hopper altså rundt her og der.
2.Gamle damer på Frogner" - typen er velkjent for de fleste.
3.Mannen med mustasjene" synes det er en tillitserklæring at han på denne måten har fått et akseptert varemerke når han ferdes i MidtØsten, andre arabisk talende land eller de mange afrikanske land han er velkjent i.
4.Min beste uvenn" var amerikansk underholdning av velkjent merke, fiks og med vanlig happy ending.
5.Oslo slit med særskilte problem og treng derfor større overføringar enn andre fylkeskommunar", er eit velkjent argument.
6.Rock around the clock" skulle være et velkjent begrep for de fleste.
7.Det er en velkjent og alminnelig anerkjent erfaring at pasienters motivering for å gjenoppta sin yrkesaktivitet avtar efterhvert som sykmeldingens varighet tiltar, sie professor Bjerkelund.
8.Det svenske Riksteatret er velkjent for sine gode forestillinger.
9.Få for Guds skyld ikke folk til å tro at jeg er en politiserende," samfunnskritisk" forfatter av velkjent merke.
10.Jeg var jo patriot, vet du, sier Johansen, som er velkjent av flere generasjoner av norske sjøfolk og bare går under navnet" George" (uttales på engelsk).
11.Men det er velkjent i Parismiljøet at det tar ti år for et haute couturehus å etablere seg godt nok til å bli rentabelt, sa Per Spook og la ikke skjul på at det skal enorme finansmidler til for å kunne drive på toppnivå og at det er nok av økonomiske problemer i starten.
12.Noen mennesker vil alltid prioritere tryggheten i et velkjent mønster, om det er aldri så trangt og fastlåst.
13.Selv om motivene for bortførelsen og spørsmålet om hvem som står bak, ennå ikke er klarlagt, er det velkjent hvem som forsøker å slå politisk mynt på tragedien og hvilke motiver de har, het det i meldingen fra PAP.
14.Aftenposten refererer til dette som en velkjent selektiv holdning fra min side.
15.Alt er inderlig velkjent og allikevel friskt.
16.Anne Gaarder som utførte hovedarbeidet, identifisere nærmere 20 stoffer i" faktor R", hvorav nøkkelstoffet var adenosin difosfat, en svært velkjent organisk forbindelse.
17.Arbeidet er velkjent i bank og forsikring, men også innenfor oljeindustrien er det mange selskaper som har handlingsplaner for likestilling.
18.Arturo Kinch, velkjent efter sine eskapader under VM i Oslo for to år siden, avslørte seg som den sanne olympier under tremila.
19.At de kommunale tjenestene i de årene Høyre har sittet med makten, har blitt dårligere og dyrere, er like velkjent.
20.At det ikke er lett å være minstepensjonist i Oslo, er et velkjent faktum.
21.At franskmennene driver en viss" ordkrig" overfor Reaganadministrasjonen i enkelte internasjonale fora er forsåvidt velkjent og var delvis ventet.
22.At halvparten av alle kvinner fjerner hår fra bena, er velkjent og" sosialt akseptert" som en del av kvinnenes kroppspleie.
23.At man er saklig uenig når det gjelder innholdet i frysforslaget og om realismen i en traktatfestet atomvåpenfri sone i Norden, er forlengst velkjent.
24.Avbrytelser og forbehold og misforståelser av velkjent merke, og med gode hint til alt byråkrati iblant oss, gir forestillingen en artig bølgende rytme.
25.Avdamping av formaldehydgass fra sponplater og derpå følgende plager for huseiere er et velkjent problem.
26.Avis i skolenarbeidet i Norge er velkjent i forhold til sitt arbeid overfor skolen.
27.Blankvannsbråten er en av de mange perler i Marka, velkjent for tusenvis av Osloborgere.
28.Bonner opplyste at hun har kontaktet en velkjent advokat i Moskva, men oppga ikke når eller hvor rettssaken mot henne vil finne sted.
29.Bortsett fra enkelte plumpe replikker og scener, er den imidlertid absolutt til å leve med, ganske så nifs og spennende, men like fullt trygg og velkjent.
30.Bratteli var selv i hele sitt politiske liv velkjent for den betydning han tilla de parlamentariske spilleregler og for prosedyrekravene ved de folkevalgtes forhold til Slottet.
Your last searches