Norwegian-Italian translation of vente på

Translation of the word vente på from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vente på in Italian

vente på
resultatverb aspettare
  hendelseverb aspettare, attendere
  folkverb aspettare
Derived terms of vente på
Similar words

 
 

More examples
1.Den internasjonale økonomisk blokade har lært oss å stole på oss selv og ikke vente på hjelp fra utlandet".
2.Uansett hvordan Regjeringens budsjettforslag hadde sett ut, ville det i Arbeiderpartiets øyne vært for dårlig, og overbudet ville ikke latt vente på seg.
3.Apropos det, hvor lenge må vi ennå vente på ordførerens, eventuelt Hans Svellands svar på Høyres holdning til Riks og Byantikvarenes uttalelser i saken ?
4.Bompenger har spart mange for å vente på veieller broprosjekter i mange år.
5.Det er greit nok å vente på en mentalitetsendring.
6.Det er riktig at flere av prosjektene må la vente på seg, men det allikevel viktig at vi har en langsiktig plan for hvordan trafikkavviklingen skal foregå i fremtiden.
7.Det som tidligere var den korteste ventetiden, er nå blitt det lengste folk må vente på å få utført en hofteoperasjon, sa Morten Steenstrup, som tilføyet at målet må være at ventetiden reduseres ytterligere.
8.Det var som å vente på julaften, ler Cam, som helt uventet fikk tilbudet.
9.Dette er for lang tid å vente på et veinett som vi egentlig har behov for idag, sier Eskild Jensen.
10.Foreløbig må vi vente på resultater av helseundersøkelsene og de aktuelle data fra Kreftregistret, sier han.
11.Hun er en kunstner som andre må vente på både i ett og to år, sier Brekke, ikke uten en viss stolthet.
12.Hva slags teknologisk utvikling kan vi vente på dette feltet ?
13.Hvis politiet skulle sitte der og vente på meg, mener du ?
14.I tre timer måtte vi vente på en ansvarlig lege, efter først å ha blitt sendt fra avdeling til avdeling.
15.Jeg er et utpreget utålmodig menneske, og har ikke tid til å vente på bedret økonomi i kommunen...
16.Jeg er veldig skuffet, sier han, - og jeg må vente på de andre i Paris.
17.Jeg slo inn begge alarmene, og fant at det ikke var annet å gjøre enn å vente på forsterkninger, forklarte den ene.
18.Jeg ville ikke være arbeidsledig og vente på jobb.
19.Men huset var vel verdt å vente på, og både frivillige og private organisasjoner, skolebarn og områdets eldre har fått et både nyttig og praktisk sted å være.
20.Men mest av alt frykter vi, om Gaula blir trukket ut av verneplanen, at vi bønder vil sette oss med hendene i fanget og bare vente på gyldne tider.
21.Men så lenge håper jeg Arendalkvinnen ikke skal behøve å vente på å få et annet sted å bo, sier Gunn Vigdis OlsenHagen.
22.Nå er det første gang at vi slipper å stå i kø og vente på hva tombolaen for spillefilmer gir for resultat.
23.SAGA PETROLEUM må inntil videre vente på avgjørelse i spørsmålet om tillatelse til å ta i bruk nye lokaler i Bærum og utvidelse av sysselsettingstaket for staben i Osloområdet fra 500 til 1000 personer.
24.Situasjonen på Gardermoen lufthavn - både når det gjelder kapasiteten i transitthallen og rutiner for passkontrollen - er nå så kritisk at vi ikke kan vente på at Luftfartsmeldingen skal bli behandlet i Stortinget.
25.Vi anser det som vanlig misligholdelse, og akter ikke å vente på utfallet av rettssaken som skal opp i desember.
26.Vi har funnet synlige spor av kobber, men vi må vente på resultatet av våre prøveanalyser for å kunne si sikkert om vi har funnet spor av f. eks. gull, sink og bly, opplyser bergingeniør i LKAB, Vidkun Henriksen.
27.Vi har vist til denne saken i vårt brev til namsretten, og mener selv at når endel av en sak er i rettsapparatet, må namsretten vente på utfallet.
28.Vi kan ikke sitte med hendene i fanget og vente på at de skal komme.
29.Vi kan ikke sitte på gjerdet lenger og vente på at politikerne skal bestemme seg for om de vil ha reklame i TV eller ikke.
30.Vi må iallfall forsøke å få flere leger med i vaktordningen, slik at folk skal slippe å vente på hjemmebesøk opptil 15 timer.
Your last searches