Norwegian-Italian translation of vente seg

Translation of the word vente seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vente seg in Italian

vente seg
antisipereverb aspettarsi, prevedere
Synonyms for vente seg
Similar words

 
 

More examples
1.I slike sammenhenger heter det alltid" den fredselskende sovjetiske utenrikspolitikk", og forfatteren av det selsomme skriftstykke kan vente seg en alvorlig påtale for denne uforklarlige utelatelse.
2.Man kan ikke vente seg romantikk hele tiden.
3.Styrken i et telefonprogram for åpen mikrofon er at lytteren vet at man kan vente seg nesten hva som helst.
4.Vi arbeider nå med å klarlegge saksgangen slik den faktisk var, sa Rødland, som understreket at Statoil kan vente seg en reaksjon fra Olje og energidepartementet når saksgangen er klarlagt.
5.1.divisjonsklubben VIF kan vente seg en femsifret bot fra NFF fordi klubben har brutt amatørreglementet.
6.35åringen fikk førerkortet beslaglagt på stedet, og kan vente seg en strengere reaksjon senere, melder Fremtiden.
7.Alle rockn rollinteresserte kan vente seg toppdans, da 30 swingpar danser semifinale på formiddagen.
8.Allerede i løpet av sommeren kan Samferdselsdepartementet vente seg et brev der NSB ber om at de nødvendige arealer blir båndlagt.
9.Andelseiere i Hoffsgrenda borettslag på Skøyen har fått tilbakebetalt fra 4600 til 8900 kroner fra OBOS, og beboerne i Avstikkeren borettslag på Lambertseter har grunn til å vente seg opptil 18 000 kroner.
10.Angriperen Clive Walker, tidligere Chelsea, vant seg nok mange nye, norske venner, men i Uniteds sterke og tette forsvar skal man ikke vente seg all verden.
11.Bare sørlendingene kan vente seg litt nedbør i forbindelse med nyttårshelgen, forteller vakthavende meteorolog på Blindern til Aftenposten.
12.Breland kan vente seg både det femdobbelte og mer til.
13.Både Finnmark, Troms og østlandsområdet kan vente seg bra vær frem mot tirsdag.
14.Både NORAD og Oslo kommune støtter opp om denne afrikanske kulturuken, og publikum kan vente seg mye nytt og interessant, lover Ingse Skattum.
15.Danske TVseere kan ikke vente seg en ekstra nasjonal fjernsynskanal i første omgang hverken med eller uten reklame.
16.De hadde ikke grunn til å vente seg noe annet.
17.De kan til gjengjeld vente seg en pen gevinst.
18.De opptrer på flere steder i verdenshavene, og der de finns, kan man også vente seg dyphavsstormer.
19.De som ennå ikke har fått krav i posten kan vente seg brev i nærmeste fremtid.
20.De som eventuelt måtte vente seg skikkelig nordisk vinter med reale smurnings og føreforhold under langrenns og skiskytterkonkurransene på Mont Igman, bør nok redusere sine forventninger en smule.
21.Den neste prioriterte gruppen, de som kan stille rimelig bytteleilighet, kan vente seg harde prisforhandlinger med kommunen.
22.Den nye bakgårdsbebyggelsen vil bli noe høyere enn den nåværende gård, men noen ny" kasse"sak som i Karl Johans gate er det ikke grunn til å vente seg.
23.Den yngste av demonstrantene, som bare er 14 år,kan muligens vente seg en mildere reaksjon.
24.Der satt nemlig Buick på den temmelig uberegnelige Position, og av den hesten kan man vente seg litt av hvert.
25.Derimot kan forbrukerne vente seg dyrere banktjenester som følge av konkurransen om" engrosmarkedet" og også som et resultat av Regjeringens kredittpolitikk.
26.Dersom Domsutvalget har valgt å holde seg til paragrafene - og det gjør de nok - kan VIF og de impliserte vente seg en streng straff.
27.Det er all grunn til å vente seg resultater når man får til øket kontroll, som vil omfatte enorme beløp.
28.Det er engelske Richard Harris som har skrevet filmmanus, og publikum kan vente seg en skikkelig spenningsberetning om stormaktspolitikk og privat" snuske"virksomhet oppe på våre nordligste utposter.
29.Det er naivt å tro at man kan sverte vårt systems moral og politiske grunnvoller og samtidig vente seg anerkjennelse.
30.Det er omtrent slike uttalelser man kan vente seg fra en som tidligere ikke har gjort seg kjent for å representere hverken den ene eller den andre linjen.
Your last searches