Norwegian-Italian translation of verb

 
 

More examples
1.Det er ikke så lett å komme tidlig i seng når man må skrive regnestykker og norske stiler og engelske verb for fire hjemmeværende barn.
2.Her på berget har man til dags dato kun de syltynne forbudsordlister hvor gjennomgangstemaet er aendelser på substantiv og svake verb, samt diftongeringer som" stein" for" sten".
3.Fungerer" og" klaffe" er verb som stadig går igjen hos Falk'en.
4.Både tid, person og verb er ofte i samme ord.
5.Men herr sjefredaktør hadde ingen tro på at en ung mann som slet med greske verb og troens artikler kunne dekke Cmomenter og 3000 meter hinder på en passende måte.
6.Slik er det barnas eget sprog som skinner igjennom, magert og kortfattet helt ned til enkle verb og pronomen.
Your last searches