No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword verdensanskuelse. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Han hadde først måttet bygge broer i sitt eget sinn : broen fra en videnskapelig verdensanskuelse til en kristen skapertro, broen fra bibelskepsis til bibelglede, broen fra individuell religiøsitet til kirkefromhet, broen fra kristendom til kultur.
2.Surrealistene viser vei, og gjennom sine irrasjonelle elektrosjokk mot vår rasjonelle tenkning og verdensanskuelse muliggjør Magritte og hans kunst ny erkjennelse for tilskuerne.
3.Historismen kan - må - også oppfattes dynamisk, som" den virkelige bærer av vår verdensanskuelse", sier Karl Mannheim, som også mener at historismen hverken er strømning eller motebegrep, men" fundamentet fra hvilket vi betrakter den samfunnskulturelle virkelighet".
4.Å fremstille mennesket som en avansert forbrenningsmotor kan være en grei verdensanskuelse, men den holder ikke.
5.Av grunner som knapt kan forklares, ikke engang ved å vise til de ønskemål som regimet bak intervensjonen måtte nære, begynte de nådeløst å undertrykke enhver form for kulturelle uttrykk som måtte avvike i aldri så liten grad fra deres egne ideologiske krav, eller rørte ved deres høyt forenklede primitive verdensanskuelse.
6.Efter moderne politisk verdensanskuelse er undertegnede en vandrende potensiell katastrofe.
7.For det første, den materialistiske verdensanskuelse forutsetter at alt, alt liv er oppstått av materien.
8.Når man hevder å gjøre bruk av en noe nær ufeilbarlig, videnskapelig verdensanskuelse, blir dette tungt salgbar vare.