Norwegian-Italian translation of verdensvant

Translation of the word verdensvant from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verdensvant in Italian

verdensvant
oppførendeadjective civile, cortese, educato
Synonyms for verdensvant
Similar words

 
 

More examples
1.I feel delighted to, sier vi verdensvant og skrider inn i en drømmeverden av hvite uniformer og gullstriper.
2.Derpå feiet de verdensvant over Tformet podium, sammensatt av bord.
3.En som kledde seg med smak og stil, verdensvant, språkmektig, noe mer polert enn hun selv.
4.Han virker mer verdensvant enn andre kinesiske ledere, har evnen til å tø opp og vise seg omgjengelig og likefrem.
5.I en scene overlister skuespilleren Juri Solomin - verdensvant og avbalansert som Roger Moore - sin CIArival i en spenningsfylt ordduell i en fengselscelle.
6.Kveld efter kveld har kineserne fått inn i stuene et amerikansk kaleidoskop, fra Reagans glitrende velkomstball til livet i hektiske storbyer ; overalt med Zhao i rollen som verdensvant statsmann og diplomat.
7.Ola nordmann hev efter pusten da det colombianske paret Duo Guerrero verdensvant beveget seg på line i 12 meters høyde, og gispet av skrekkblandet fryd over de fire ungene som ubesværet beveget seg blant kjempeelefanter som om det skulle vært vanlige norske husdyr.
8.Sier altså Lasse som er skikkelig verdensvant.
9.Bergen byrett har spesielt slått ned på metodene, som kjennetegnes ved at selgeren skruppelløst har utnyttet medkontrahenters godtroenhet ved å opptre verdensvant og overbevisende.
10.På dette sted, som i våre unge år var velkjent for sitt splendide kjøkken, og hvor man tok sin kjæreste med når man skulle vise seg verdensvant og med bedre råd enn tilfellet egentlig var, det har nå etablert seg som et kulinarisk sted i Oslo.
Your last searches