No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword verdiforringelse. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Efterat planene ble kjent har allerede boligene på det nye boligfeltet Grua - som omfatter Moelven og Sveafeltet - fått en verdiforringelse på 100 000 kroner pr. hus.
2.I beste fall er det derfor en betydelig verdiforringelse skadene medfører.
3.I tillegg til kjøpesummen og registreringsavgift på 2500 kroner - det er ingen årlig veiavgift for tilhengere - må man regne med bl.a. verdiforringelse, forsikring og campingplassavgifter.
4.MISNØYEN med stadig stigende priser og en uavbrutt verdiforringelse har fått næring i en amper debatt om Israels invasjon av Libanon.
5.Statsråd Bondevik konkluderte med at fra kirkelig hold er det påpekt faren ved å avhende store realverdier for Opplysningsvesenets fond sålenge eiendomsretten til fondet er uavklart, og dersom man risikerer verdiforringelse ved å omgjøre realkapital til pengekapital.
6.Utfra en årlig prisstigning på ca. syv prosent, betyr det en årlig verdiforringelse på ca. fem prosent i forhold til hva en tilsvarende tilhenger vil koste om ti år.
7.Dessuten blir kostnadene og eventuell verdiforringelse for ulike biltyper trukket frem.
8.Dessuten må det avklares hvordan pensjonistene i offentlig tjeneste skal få godtgjort de etterslep som den mangeårige verdiforringelse har representert.
9.Det kan ikke regnes verdiforringelse av museumsgjenstander.
10.Disse gjenstandene er på grunn av bruken utsatt for slitasje og således en verdiforringelse, mener vi, sier Preus, som hevder at dette kan bevises for domstolen.
11.Fylkesskattesjefen i Vestfold sier at det ikke foreligger noen slik verdiforringelse fordi det dreier seg om et museum, mens firmaet viser til at gjenstandene også er bruksgjenstander, bl.a. i firmaets daglige drift og i undervisning.
12.Fylkesskattesjefen sa nei - det foreligger ingen verdiforringelse fordi det er et museum.
13.Gjenstandene og samlingene utsettes for slitasje og verdiforringelse, hevdet Leif Preus, leder av Preus Foto A / S. Dette var ligningsnevnden og overligningsnevnden i Horten enig med ham i, mens fylkesskattesjefen sa nei - i fire år.
14.Lånet tilbakebetales med 10 prosent i året, som tilsvarer den gjennomsnittlige verdiforringelse hvert år for bilen.
15.Striden gjelder spørsmålet om verdiforringelse av gjenstandene i fotomuseet.