Norwegian-Italian translation of verdiges

Translation of the word verdiges from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verdiges in Italian

verdiges
oppførendeverb degnarsi di, abbassarsi a
  nedlate segverb condiscendere, degnarsi, abbassarsi
Similar words

 
 

More examples
1.Det er som om det man daglig tråkker på vurderes som nettopp det - og ikke verdiges en tanke.
2.Protesterer man ut fra de kjente kriterier, verdiges man ikke et svar engang.
3.Altfor mange steder verdiges gjestene liten oppmerksomhet overhodet.
Your last searches