Norwegian-Italian translation of verdsette

Translation of the word verdsette from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verdsette in Italian

verdsette
takknemlighetverb riconoscere, apprezzare
Synonyms for verdsette
Derived terms of verdsette
More examples
1.Men i iveren efter å få elevene til å forstå og verdsette en fremmed kultur er det kanskje lett å glemme at de tross alt er nordmenn ?
2.Den siste tiden har vi registrert flere nyinnflyttinger i Skjettenbyen, unge par med barn som vet å verdsette et lite og trygt småskolemiljø.
3.Når selv utlendinger vet å verdsette bevaringen av vår gamle trearkitektur, da er det kanskje på tide at også vi stanser opp og tenker oss om før vi river gamle bygninger.
4.At dette også kan skje ved glitrende improvisasjoner og formuleringskunst, er det mange av oss som alltid vil forstå å verdsette.
5.Bare folk med dyp innsikt i sparkingens kraftkrevende teknikk, vet fullt ut å verdsette prestasjonene.
6.Camilla Norman fra Oslo er bare 13 måneder, men synes tydelig å verdsette politikonstabel Vegard Pedersens noe uvanlige stil over planken.
7.Dels har steinmaleriene vakt stor oppmerksomhet, men man har også visst å verdsette bilder som jeg har malt på amuletter. jeg tror at følelsen av å bære et kunstverk på seg betyr mye for dette maleriets oppsving.
8.Det bør kommunen verdsette skikkelig, og hjelpe oss med å skaffe egnede lokaler.
9.Det er ros man bør verdsette.
10.Det er slikt politikerne i Europarådet vet å verdsette.
11.Det er viktig for meg å verdsette vennskap.
12.Det forslag Kosmos har fremsatt overfor Bergenske er at man skal verdsette deres aksjer til 260 kroner pr. stk. mens Kosmosaksjenes verdi baseres på børskurs tirsdag som var på ca. 170 kroner.
13.Det gir en behagelig tilstand av ikke å måtte stå ansvarlig for en samtid som ikker er gitt evnen til å verdsette den grensesprengende kunst.
14.Det har han ikke," jeg vil til min død verdsette hva jeg lærte under mine to opphold, jeg er ikke blottet for fine og gode minner derfra," sier han.
15.Det var" arbeidshesten" Norvik Høyres tillitsmenn lærte å verdsette.
16.Dette bør flere enn landets ligningssjefer vite å verdsette.
17.Dette er jeg overbevist om at fagbevegelsen vil vite å verdsette, sa han.
18.Direktør Berge fremholdt det gledelige i at man nå også utenfor hotellets vegger har visst å bemerke og verdsette ikke bare hovedlinjene, men også de mange små detaljer.
19.Efter som årene går, vil vi nok lære å verdsette høyere og høyere den skatt og den overlevelseskraft for norsk sprog som Bjerke har gitt oss med sine mange gjendiktninger fra verdenslitteraturens klassikere.
20.En kan ikke nok verdsette den innsats som gjøres i barnehavene for å medvirke til å gi disse barna en harmonisk oppvekst i det norske samfunnet.
21.Enhver som har gått runden for å skaffe seg de nødvendige tilleggslån, vil vite å verdsette dette, sier Garmann videre.
22.Et krafttak for å skaffe flere arbeidsplasser, vil fagbevegelsen utvilsomt verdsette.
23.Felles for dem alle er spillegleden og evnen til å verdsette samværet med balalaikastrengene som bindingsverk.
24.Han skrev ofte om fjellfolket som visste å verdsette den rike kristne arv, og han beskrev vårt kirkebygg så det ble viden kjent.
25.Han understreker at han allerede har doblet antall ansatte, og at arbeidsplassene bør være et argument både lokalbefolkningen og politikerne vet å verdsette.
26.Harald Synnes, Kristelig Folkepartis parlamentariske leder, mente stadig flere vil forstå å verdsette de resultater Regjeringen har oppnådd i løpet av de siste tre årene.
27.Hele gruppen, partiet og alle våre velgere vil forstå å verdsette et 1985budsjett som ikke inneholder noen forslag om nye avgifter.
28.I kveld skulle 200 gjester serveres gallamiddag, og det var inStockholm, som vet å verdsette et velkomponert måltid.
29.Kvinnebevegelsens fremvekst er nettopp et tegn på at vi er i ferd med å verdsette andre verdier enn de typisk mannlige.
30.Mange musikalske tradisjoner flyter sammen i Stephane Grappellis musikalske fossestryk, og stadig nye temaer flettes inn i hans repertoar, hvilket en fullsatt sal viste å verdsette under fredagens konsert i Molde kino.
Similar words

 
 

verdsette as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) verdsetteverdsettendeverdsatt
Indikative
1. Present
jegverdsetter
duverdsetter
hanverdsetter
viverdsetter
dereverdsetter
deverdsetter
8. Perfect
jeghar verdsatt
duhar verdsatt
hanhar verdsatt
vihar verdsatt
derehar verdsatt
dehar verdsatt
2. Imperfect
jegverdsatte
duverdsatte
hanverdsatte
viverdsatte
dereverdsatte
deverdsatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde verdsatt
duhadde verdsatt
hanhadde verdsatt
vihadde verdsatt
derehadde verdsatt
dehadde verdsatt
4a. Future
jegvil/skal verdsette
duvil/skal verdsette
hanvil/skal verdsette
vivil/skal verdsette
derevil/skal verdsette
devil/skal verdsette
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha verdsatt
duvil/skal ha verdsatt
hanvil/skal ha verdsatt
vivil/skal ha verdsatt
derevil/skal ha verdsatt
devil/skal ha verdsatt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle verdsette
duville/skulle verdsette
hanville/skulle verdsette
viville/skulle verdsette
dereville/skulle verdsette
deville/skulle verdsette
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha verdsatt
duville/skulle ha verdsatt
hanville/skulle ha verdsatt
viville/skulle ha verdsatt
dereville/skulle ha verdsatt
deville/skulle ha verdsatt
Imperative
Affirmative
duverdsett
viLa oss verdsette
dereverdsett
Negative
duikke verdsett! (verdsett ikke)
dereikke verdsett! (verdsett ikke)
Your last searches