Norwegian-Italian translation of verft

Translation of the word verft from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verft in Italian

verft
nautisknoun cantiere navale [m]
Synonyms for verft
Similar words

 
 

More examples
1.Anna Rogde", som ble bygget på Bangsund Verft i Namdalen i 1868, har en ganske unik plass i norsk sjøfartshistorie.
2.Annen runde", dvs. forhandlinger med kreditorene om selve Horten Verft, vil ifølge Syse ha samme opplegg som for skipsengasjementene.
3.Berge Boss" ble kjøpt fra rederiet Biørn Biørnstad som bygget skipet ved Stord Verft i 1972.
4.Igloo Moss" er på 10 000 cbm., og blir levert fra Moss Verft i slutten av januar.
5.Simson Echo" er opprinnelig bygget i 1965, ved Karmsund Verft, men har gjennomgått omfattende ombyggingsarbeid for å passe til Simrads formål.
6.Svenner" som var kommet ny fra et britisk verft samme vår, fikk en fulltreffer og var det eneste allierte krigsskip som ble senket under landgangen.
7.(KSEC), de dominerende verft i koreansk skipsbyggingsindustri.
8.Ca. 25 millioner skattekroner må nå sprøytes inn i Horten Verft, samtidig som vi måtte foreta permitteringer første halvår iår.
9.Derfor må vi sette bort byggeoppdraget på rundt 70 millioner kroner til et annet verft, og Sterkoder i Kristiansund ble da valgt.
10.Det er ikke myndighetene, men Horten Verft selv som har bragt konsernet opp i en usedvanlig innfløkt krisesituasjon, blir det sagt i finans og shippingkretser.
11.Det er sikkert at vi ikke kan gjenreise et Horten Verft som fortsetter som før.
12.Det går ikke an å sammenligne dette, situasjonen ved Laksevåg Verft er en annen sak, sier informasjonsleder John Sakseide ved BMV til Aftenposten.
13.Det har vært en morsom og interessant, men ikke minst lærerik oppgave for Horten Verft å bygge dette skipet.
14.Det var efter min oppfatning riktig gjort og helt vanlig i situasjoner som den Horten Verft har vært og er inne i.
15.Det vil bety katastrofe for Bergens Mek. Verksteder og arbeidssituasjonen i Bergen dersom kontrakten på Ekofiskmodulen går til utlandet, sier ordfører Arne Næss efter at det er blitt kjent at det nederlandske selskapet Mannesmann har gitt et anbud som ligger 2025 prosent under pristilbudet fra norske verft på en boremodul som Phillipsgruppen skal ha til Ekofiskfeltet.
16.Dette er ting det må tas hensyn til når det nå gjøres forsøk på å blåse nytt liv i Horten Verft.
17.Dette oppdraget er helt nødvendig for oss for å komme igang, sier Kjell Fluto i Verkstedsklubben på Horten Verft til Aftenposten.
18.Endel av kreditorene i Horten Verft, som tidligere har svart nei til å akseptere forslaget til frivillig akkord, samt kreditorer som ikke hadde svart innen fristens utløp, har nå svart ja.
19.Er det bare nordnorske verft som er i bildet når det gjelder oppdrag fra russerne ?
20.Et mer formalisert samarbeide Horten Verft og Kaldnes kan gi store besparelser og øket produktivitet ?
21.Fremdeles er det de koreanske verft som er prisledere og som aggressivt prøver å få de få kontrakter som er.
22.Fylkesarbeidskontoret i Vestfold vil sette igang opplæringstiltak for de ansatte på Horten Verft, og opplæringen vil bli tilpasset de behov som de permitterte har, sa kommunalminister Arne Rettedal i Stortingets spørretime iformiddag, der statsråden dessuten opplyste at fylkesarbeidskontoret i Vestfold har nedsatt et lokalt tiltakutvalg bl.a. med representanter fra Horten kommune og Horten Verft.
23.Har Horten Verft funnet sin rolle i den fremtidige verftsstruktur ?
24.Har dere andre norske verft som konkurrenter til dette oppdraget ?
25.Horten Verft får byggingen av skroget til et større kranskip.
26.Horten Verft har allerede kastet seg ut i offshoreaktiviteter og tatt tapsbringende kontrakter, noe vi andre ikke har anledning til å gjøre, fremholdt Schnitler.
27.Horten Verft mangler oppdrag.
28.Horten Verft må forstå at det ikke er i noen annen situasjon enn andre verft, selv om det er en statsbedrift.
29.Hortengruppens problemer har vist at de garantiordninger som norske verft har måttet tilpasse seg, utgjør et vesentlig betydelig problem for norsk skipsbyggingsindustri.
30.Hvis det blir slutt for Horten Verft, bør alle andre ansatte i statsbedrifter merke seg at Staten fraskriver seg ansvaret for det den eier.
Your last searches