Norwegian-Italian translation of verge

Translation of the word verge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verge in Italian

verge
rettsvitenskapnoun custodia [f]
Synonyms for verge
Derived terms of verge
Anagrams of verge
More examples
1.Hvor de grønne maur drømmer" er en enkel klar og direkte beretning i halvt dokumentarisk stil om en stamme australnegre som forsøker å verge sitt hellige sted mot et grubeselskaps bulldozere på jakt efter uran.
2.Ganske særlig gjelder dette når ofrene er små barn som ikke kan verge seg.
3.Når politiet iverksetter tiltak mot barn under 18 år skal barnevernet ha melding, og det har også rett til å være tilstede under forhør hvis ikke de mistenkte har med seg foreldre eller annen verge.
4.Colding understreket at det er det norske forsvar som vil ha et hovedansvar for å verge vårt land i en krigssituasjon, og det ville være en fordel om debatten kunne dreie seg om dette helt sentrale spørsmål og om det faktum at forhåndslagringen ikke inkluderer kjernefysiske våpen.
5.Da blir det ofte vondt å verge seg, man blir ømskinnet, og det er tilsynelatende nokså uforenlig med sjefsrollen.
6.De så urettferdigheten i denne straff for en liten gutt som ikke kunne verge seg mot spydspissene.
7.Departementet skal ha endret sin praksis slik at det nå bare er foreldre, adoptivforeldre og eventuelt barnets verge som gis fri sakførsel.
8.Det har aldri vært snakk om å glefse, det har vært snakk om å verge det man er glad i, som Aftenposten kaller" sentrale verdier", med sin egen kropp.
9.Det var et tegn på at Apophis hadde overtaket, men hver gang - efter en stund - klarte Re å verge seg mot de farlige angrepene, og Solen kunne igjen skinne klart fra himmelen.
10.Efter de nye regler er det nå bare foreldre og adoptivforeldre som gis fri sakførsel, eller eventuelt barnets verge hvis ingen har foreldreansvar.
11.Et eksempel på hvordan en person med våpen i hånd kan verge seg fikk man sist helg da to menn forsøkte seg på væpnet ran av en butikk i Washington.
12.Farens tukt lærer hun å verge seg mot.
13.For å verge seg mot slagene, gikk politimannen tett inn på 22åringen slik at de slag som traff ham over ryggen ikke traff med full styrke.
14.Fra Olav Skudsvik v / verge adv. Øistein Sverre til Einar Erling Johansen, Myklegardgt. 3, seksjon 8 for 225 000 kroner.
15.Først den gamle generasjon, som vil verge det man har.
16.Han elsker sin purunge kone og vil verge henne mot all falskhet og alt svik i den fordervede verden som hans mor skuespillerinnen og hennes kolleger ved teatret representerer.
17.Hvordan skal vi verge oss ?
18.I det området NATO har satt seg som mål å verge, har det vært fred !
19.I retten mandag forklarte den siktede at han skjøt for å verge seg selv.
20.Ikke for å ta imot den syngende flokken, men for å verge seg mot fiende og tjuvepakk.
21.Jeg antar at en fornuftig løsning vil være at man utpeker en verge for barnet, slik at man vet at det blir tatt hånd om, dersom man må ut i krig.
22.Mennesket kan ikke verge seg mot en slik voldsom følelse av frihet.
23.Mine arme ord er mitt skjold og verge.
24.Og alle som tror på og holder seg til allmenmenneskelige normer og internasjonale regler, må bare se i øynene at det er begrenset hva man kan gjøre for å verge seg fysisk mot slike handlinger.
25.Olivers takk for seg ble da også feiret standsmessig - med en æresmiddag på fasjonable Hotel Crillon på Concordeplassen og med de trestjernes chefvennene Paul Bocuse, Alain Chapel, Pierre Troisgros og Roger Verge på plass.
26.På det vestlige toppmøte i London i sommer ble attentatfaren drøftet som en trusel som konger, presidenter, statsministre og andre i ledende posisjoner må verge seg mot.
27.Selv om han skulle bli angrepet, ville han ikke forsvare seg, og hans overbevisning er, at hvis en inntrengende fiende skulle hindre ham i å utøve sin religion, ville Gud forstå hans motiver for ikke å verge seg.
28.Siden 1974 har siktede opptrådt som verge for syv gutter mens han oppholdt seg i Norge.
29.Umyndige kan møte med verge.
30.Vi forsøker å verge oss mot dulgte hentydninger, mens vi på den annen side selvfølgelig står på norske myndigheters side når personer avsløres som efterretningsagenter for en annen makt, sier direktør Ørjan Ørjansen til Aftenposten.
Similar words

 
 

verge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) vergevergendeverget
Indikative
1. Present
jegverger
duverger
hanverger
viverger
dereverger
deverger
8. Perfect
jeghar verget
duhar verget
hanhar verget
vihar verget
derehar verget
dehar verget
2. Imperfect
jegverget
duverget
hanverget
viverget
dereverget
deverget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde verget
duhadde verget
hanhadde verget
vihadde verget
derehadde verget
dehadde verget
4a. Future
jegvil/skal verge
duvil/skal verge
hanvil/skal verge
vivil/skal verge
derevil/skal verge
devil/skal verge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha verget
duvil/skal ha verget
hanvil/skal ha verget
vivil/skal ha verget
derevil/skal ha verget
devil/skal ha verget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle verge
duville/skulle verge
hanville/skulle verge
viville/skulle verge
dereville/skulle verge
deville/skulle verge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha verget
duville/skulle ha verget
hanville/skulle ha verget
viville/skulle ha verget
dereville/skulle ha verget
deville/skulle ha verget
Imperative
Affirmative
duverg
viLa oss verge
dereverg
Negative
duikke verg! (verg ikke)
dereikke verg! (verg ikke)
Your last searches