Norwegian-Italian translation of verifisere

Translation of the word verifisere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verifisere in Italian

verifisere
faktumverb verificare
  jamførelseverb controllare, verificare
Synonyms for verifisere
More examples
1.Adelman understreker imidlertid at USA aldri vil gå inn i denne type nærmest uforpliktende begrensninger, uten at man på egen hånd er i stand til å verifisere at man fra sovjetisk side innfrir løfter om tilsvarende begrensninger.
2.Begrunnelsen er at en slik avtale" ikke er i USAs nasjonale interesse og ikke lar seg verifisere".
3.Det er i stortingsmeldingen forespeilet at vi i fremtiden skal få et støyovervåkningssystem som skal verifisere beregningene med målinger og eventuelt i retrospekt efterberegne / korrigere støysone for f.eks. 1983.
4.Han hevder at forlydender om massakrer mot indianerlandsbyer er vanskelig å verifisere, men at de ikke uten videre kan avvises.
5.Hittill har Reagan avvist alle sovjetiske utspill om å bannlyse antisatellitt våpen med at en slik avtale ikke lar seg verifisere.
6.I en stor artikkel i partiavisen Pravda skriver en generalmajor, Jurij Lebedev, at spionsatellitter og radioavlytting også i fremtiden bør være de viktigste metodene for å verifisere en avtale.
7.Landets politiske ledelse tror ikke at det vil være mulig å verifisere en avtale om forbud mot slike våpen, opplyser en fremtredende kilde i Reaganadministrasjonen.
8.Men flertallet i den republikansk dominerte forsamling valgte å følge senator Edward Kennedy, som hevdet at et forbud er lett å etablere og lar seg verifisere uten problemer.
9.Reaganadministrasjonen hevder på sin side at en slik avtale ikke lar seg verifisere og påpeker at den annen supermakt har utviklet et tilsvarende våpensystem over en periode på ti år.
10.Redaktør Holger Moe Tørisen understreket da boken ble lagt frem for pressen mandag at man ikke har klart å verifisere ryktene om at Felleskatalogen har vært omsatt på svartebørs i Oslo for et par tusen kroner.
11.Vi har vært på stedet, undersøkt et stort antall av de sauer som er funnet, og har kunnet verifisere ulveskade.
12.Vi vet at de har en fortid preget av brudd på tidligere avtaler, svarte han på et direkte spørsmål om det er mulig å verifisere fremtidige avtaler.
13.Ingen av dem som Aftenposten har vært i kontakt med, hadde sett tall som kunne verifisere sirkulasjonseffekten av de statlige tilskuddene til kulturlivet.
14.Og det må leve med en rettslig avgjørelse som fastslår at de neglisjerte sin plikt til å verifisere de fremsatte påstander.
15.Og det må leve med en rettslig avgjørelse som fastslår at de neglisjerte sin plikt til å verifisere de fremsatte påstander.
Similar words

 
 

verifisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) verifisereverifiserendeverifisert
Indikative
1. Present
jegverifiserer
duverifiserer
hanverifiserer
viverifiserer
dereverifiserer
deverifiserer
8. Perfect
jeghar verifisert
duhar verifisert
hanhar verifisert
vihar verifisert
derehar verifisert
dehar verifisert
2. Imperfect
jegverifiserte
duverifiserte
hanverifiserte
viverifiserte
dereverifiserte
deverifiserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde verifisert
duhadde verifisert
hanhadde verifisert
vihadde verifisert
derehadde verifisert
dehadde verifisert
4a. Future
jegvil/skal verifisere
duvil/skal verifisere
hanvil/skal verifisere
vivil/skal verifisere
derevil/skal verifisere
devil/skal verifisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha verifisert
duvil/skal ha verifisert
hanvil/skal ha verifisert
vivil/skal ha verifisert
derevil/skal ha verifisert
devil/skal ha verifisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle verifisere
duville/skulle verifisere
hanville/skulle verifisere
viville/skulle verifisere
dereville/skulle verifisere
deville/skulle verifisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha verifisert
duville/skulle ha verifisert
hanville/skulle ha verifisert
viville/skulle ha verifisert
dereville/skulle ha verifisert
deville/skulle ha verifisert
Imperative
Affirmative
duverifiser
viLa oss verifisere
dereverifiser
Negative
duikke verifiser! (verifiser ikke)
dereikke verifiser! (verifiser ikke)
Your last searches