Norwegian-Italian translation of verk

Translation of the word verk from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verk in Italian

verk
fysisk fornemmelsenoun dolore [m], male [m]
Synonyms for verk
Derived terms of verk
bakoverkammet, bolverk, byggverk, flettverk, fyrverkeri, fyrverkerisak, gassverk, ha verk, hastverksarbeid, hastverksjobb, handverk, handverker, håndverksgjort, hodeverk, i selve verket, ikke vite verken ut eller inn, jordverk, kjernekraftverk, kunstverk, kraftverk, kassebyggverk, legge siste hånd på verket, listverk, livsverk, løvverk, mesterverk, murverk, øreverk, overkapitalisere, overkast, overklasse, overklasse-, overkommissær, overkompensere, overkropp, overkåpe, pålverk, postverk, rufsete byggverk, slageverk
Examples with translation
Denne romanen var en av hennes siste verk.
Denne romanen var en av hans siste verk.
Dette roman var en av deres siste verk.
Similar words

 
 

More examples
1.Concerto pour cor" er virkelig et vakkert verk, forteller Frøydis Ree Wekre, som imøteser med spenning reaksjonen fra det sakkyndige publikum som vil være tilstede.
2.Dette verk må regnes som et av de underligste, mest originale i billedhuggerkunstens historie.
3.Fever Swamp" av Bill T. Jones til Peter Gordons musikk, danses av ensemblets menn, mens Todd Bolenders" Still Point" er et moderne verk i klassisk stil til Debussys toner.
4.Færøyisk kunst" er titelen på en billedpresentasjon av øygruppens kunstnere og deres verk.
5.Heimferd" er ikke bare et historisk interessant monument, men det er også et gedigent verk som tåler oppførelser fremdeles.
6.Heptakord"s skulptør som i 1971 begynte på Statens Kunstakademi, billedhuggerlinjen, under professor Per Palle Storm, fikk en rosende omtale av sin læremester, som var full av beundring for sin elevs verk og som utropte et 3x3 hurra for kunstneren.
7.Hva skjer med opphavsretten når et vernet verk blir lagret i en datamaskin ?
8.I Carons ferge" - et betydelig ungarsk litterært verk, utkom i 1979.
9.Knut Alvsson" - det siste dramatiske verk i Peder W. Cappelens trilogi - får i Riksteatrets regi urpremiere i Borggården på Akershus 19. juni.
10.La musikken leve !" er mottoet for en redningsaksjon lærere og studenter ved Trøndelags Musikkonservatorium har satt i verk, efter at konservatoriets styre mandag vedtok å si opp de 50 lærere og andre ansatte med fratredelse 1. januar 1985.
11.Likeledes må den faktiske kunnskap som er ervervet kunne benyttes i den grad det upubliserte verk ikke siteres eller brukes på en slik måte som kan likestilles med sitat", sier retten.
12.Min Clotho er et helt originalt verk ; jeg kjenner ikke til Rodins tegninger - mine verker springer alltid ut fra meg selv og jeg har ikke for få, snarere for mange ideer.
13.Mitt liv er ingen motsats til mitt verk, mitt verk er en bekreftelse av det liv jeg har levet.
14.Nathan" er ikke et lett tilgjengelig verk, handlingen er ganske komplisert bygget opp og får iblant preg av intrikat konstruksjon - det skal tilegnes med en viss porsjon tålmodighet.
15.Poeme" viste seg å være et vakkert og velklingende verk, som fiolinisten Valerij Klimov formet varmt og teknisk overbevisende.
16.Politikerprisen 1983" ble tildelt Statens veivesen, veikontoret i Vestfold v / vegsjef Johan Lepperød (t.v.)," Trafikantprisen 1983" til musikkbibliotekar Hanna de Vries Stavland fra Stavanger," BedriftsSOFUSprisen 1983" til Årdal og Sunndal Verk, her representert ved Sigmund Øvstetun og Haakon Sandevold samt Borgild Fiskå og redaktør Thor Bjarne Bore.
17.Psykiatrien i eutanasiens malstrøm", et annet og nyere verk er Ernst Klees" Euthanasie im NSStaat" - mest kjent er likevel kanskje et par skrifter utgitt av PsychiatrieVerlag i Rehburg.
18.Seiersord som jeg synes karakteriserer hans verk og hans visjon av verden, sier madame Gosselin.
19.Vintervedlikehold i Oslo" ble satt i verk først i desember og skal pågå til mars måned.
20.Worstward Ho" synes å være videreførelsen av et verk påbegynt i 1968, forlatt, hvorav kun et lite fragment er utgitt, under titelen" Closed Space".
21.(NTBs medarbeider Trond Børrehaug Hansen) Fransk politi må ha tøyd sine ressurser til yttergrensene for å makte de omfattende sikkerhetstiltak som var satt i verk i forbindelse med 40årsfeiringen av Ddagen.
22.(UPI) Et forfalsket brev som går ut på at USA har bedt det nøytrale Østerrike hjelpe NATO i tilfelle krig, er åpenbart en del av en verdensomspennende desinformasjonskampanje satt i verk av det sovjetiske efterretningsvesen KGB.
23.Abortloven er djevelens verk.
24.De tiltak vi har satt i verk for oktober og november, er ikke vesentlig forskjellig fra de en rekke land både i og utenfor OPEC har benyttet, fremholder Statoils informasjonssjef Willy H. Olsen overfor Aftenposten.
25.Det er en enestående oppmuntring at min datters verk vekker gjenklang i Norge, for Norges stemme høres over hele verden, sier han.
26.Det er ingen tilfeldighet at Prousts verk forlengst er oversatt til de fleste sprog.
27.Det er jo alltid spennende å høre et verk, ikke bare se på notene, sier dosent ved Institutt for Musikkvitenskap Nils Grinde til Aftenposten.
28.Det er klart at en forfatter må ha noe hun eller han vil ha sagt, men like sikkert er det vel at et litterært verk først og fremst er et sproglig kunstverk.
29.Det er nok en riktig karakteristikk, selv om Gleden og Håpet også var en meget vesentlig del av Bernanos verk.
30.Det var jo aldri meningen å skrive et litterært verk, hverken for Sverre Inge Apenes eller meg.
Your last searches