Norwegian-Italian translation of vern.

You were trying to translate the word vern from Norwegian to Italian.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Det er først relativt nylig i dette århundre at USA og Sovjetunionen er blitt verdens sterkeste stormakter, og at maktbalansen i verden har endret seg slik at det frie Europa har sitt maktpolitiske vern i en garanti fra USA.
2.Kultur er ikke bare arv, ikke bare vern om overleverte verdier.
3.Styrk vårt konvensjonelle forsvar til vern av vårt land og freden.
4.Sætre knytter videre noen betraktninger til opphavsrettslig vern av datamaskinprogrammer.
5.The Complete Norwegian Elkhound" gikk det med hans hundebok nummer to - og nytt opplag ble det også for hans tredje bok," Twilight over the Wilderness" - om dyr i natur og vern av miljø.
6.Vern om det ufødte så vel som det fødte liv står i fokus.
7.Vern våre vekster" på Blindern tirsdag.
8.Våpenbruk - vern eller voldsfaktor ?
9.Dersom dette ikke finner å kunne gå inn for varig vern av disse vassdragene nå, må det alternativt foreslås utsettelse slik at en ikke i den nåværende situasjon, med så mange alternative muligheter, går inn for ødeleggende inngrep i våre mest verneverdige vassdrag, sier Folkeaksjonen.
10.Dersom du absolutt må ha blåveis i haven kan du jo så den ! råder Olav Balle, formann i Norsk Botanisk Forening som deltar i det internasjonale opplegget" Vern våre vekster" samme med Verdens Villmarksfond, Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, Botanisk Museum i Oslo, Norges Jeger og Fiskerforbund og Det Norske Skogselskap.
11.Det er det eneste vern vi har mot å gå i oppløsning.
12.Det vern som et avisselskaps vedtekter gir mot at avisen blir kjøpt opp av aksjespekulanter, er et svært uklart juridisk farvann, sier professor dr. juris. Magnus Aarbakke ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo til NTB.
13.Efter et eventuelt vedtak om vern vil verneområdenes avgrensning bli merket opp i marka, og det vil bli ordnet med oppsyn det det er nødvendig.
14.Hva innebærer vern ?
15.Ifølge en stortingsmelding skal vi i Veivesenet ved planlegging av nye veier ta hensyn til landbrukets ønsker om vern av dyrket mark i langt større grad enn før.
16.Ikke minst må vi med frimodighet kunne hevde dette overfor våre venner og allierte, som jo nettopp har opprettet sitt forsvarsfellesskap som et felles vern for å forsvare demokratiet mot makter som kan ha til hensikt å ta seg til rette.
17.Ja, i en rekke bransjer skjer det en fin utvikling i retning mindre farlige stoffer og bedre vern.
18.Man kan da ikke i ramme alvor mene det, sier Kari Synnøve Foros, en av de 700 medlemmer av Gaulas Framtid, som med redelige midler kjemper for et fortsatt varig vern av det hun kaller livsnerven gjennom bygda.
19.Når jeg sier vern om lørdagsdrinken, så er det selvsagt satt på spissen, sier Aasland til NTB.
20.Oslofolk har mye å takke Aftenposten for når det gjelder vern av Marka.
21.Vi i Naturvernforbundet var forberedt på et eller annet kompromiss mellom utbyggings og miljøverninteressene i form av en moderat utbygging av Dokka og vern av Etna.
22.All byggevirksomhet var iferd med å stoppe opp, hevder styret, som påpeker at dette ikke bare gjelder nybygg, men også bygninger som ved rehabilitering kunne tjene kulturformål ut fra prinsippet om" vern ved bruk".
23.Allerede i 1950 tok Oslo formannskap opp vern av bygninger, og i 1955 ble den første byantikvar ansatt.
24.Andre, mer frittalende republikanere, som kan skjule seg bak anonymitetens vern, er tilbøyelig til å betegne gårsdagens forestilling som et antiklimaks.
25.Andre har beskrevet et samfunn uten lover for vern om åndsverk og opphavsrett.
26.Angivelsen av kravene til opphavsrettslig vern er her gjengitt helt stikkordmessig ; det er skrevet bindsterke avhandlinger om kravene til verkshøyde.
27.At ingen andre land har særskilt strafferettslig vern for homofile, hindret naturligvis ikke Stortinget i å gå foran med et godt eksempel og innføre slikt vern i 1981.
28.At nettopp navnet er et vern mot den ensomme angst som murrer i oss på terskelen til et ukjent årstall ?
29.Balansen mellom vekst og vern vil nødvendigvis måtte variere, avhengig av de oppgaver samfunnet står overfor.
30.Bare vern av Etna kan aksepteres, og det har Senterpartiet tidligere også gitt uttrykk for.