Norwegian-Italian translation of vers

Translation of the word vers from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vers in Italian

vers
litteraturnoun versi [mp]
Synonyms for vers
Derived terms of vers
generell oversikt, angiverske, avers, aversjon, reversgear, bli oversett, brevskriverske, universitetsavgift, delta i en konversasjon, diverse, diversifisere, diversjon, ekstroversjon, oversetterfeil, fartsoverskridelse, gå tvers over, ha til overs, i verste fall, innehaverske, i overskuelig framtid, ikke overstrenge seg, introversjon, inventaroversikt, kjempeoverskrift, kontrovers, kontroversiell, konversabel, konversasjon, konversatør, konversere, maskinskriverske, uoverslag, uoverskuelig, uoverstigelig, oversblitt, overstråle, overstemme, oversende, oversette, oversette feil
oversetter, oversetting, overse med, overseenhet, oversikt, oversiktelig, oversitter, oversitteri, overskatte, overskyte, overskytende, overskudd, overskride, overskrift, overskygge, overskyggende, overspent, overspent idealistisk, overspilt, øverst, øverst på, øverste, øverste lag, overstatlig, øversteprest, overstige, overstryke, overstryking, overstyre, oversvømme, oversvømt, oversvømmelse, på tvers, pervers, pervers kvinne, pervers mann, perversjon, perversitet, rimet versepar, verslask, verst, til overs, transversal-, tvers, tvers over, tversover, universal-, universalmiddel, universelt, universitet, universitets-, universitetsområde, univers, utløp for overskuddsvann, verste, versaler, versjon, versmaker, versemål, vice versa, oversitte, overspille, traversere, universalisere, versere, versifisere, versne, bli overskyet, diverse småjobber, inversjon, komme på tvers av, konversasjonsleksikon, oversanselig, oversanselighet, oversatt, overse, oversettbar, oversettelse, overside, oversiktlig, overskrevs, overskridelse, overskrive, overskyet, overskyet vær, overslag, overstadig glad, overstrømmende, pervers person, på kryss og tvers, på tvers av, revers, reversert, stå øverst, universell, universitetslektor, universitetsutdannet, uoverstemmende, vareoverskudd, verselinje, oversyn, overspist, universitetsgrad, universitetsutdannelse, ikke verst, universet, takkevers, øverstkommanderende, gjøre et overslag, øverste etasje, diversitet, overstadig, reversere, bakstreversk, universalmedisin, versekunst, verselære, versemakeri, verserytme, verseskjema, verskunst, verslære, versekunstner, versemaker
Similar words

 
 

More examples
1.Erta, berta" er et muntert sangprogram, der barn fra Prinsdal skole i Oslo synger Sidsel Mørcks viser og vers.
2.Salig Welhavens vers ble funnet frem flere ganger under de siste rundene av fjorårets toppserie i fotball.
3.(Kapitel 24, vers 30) Og si til de troende kvinner, at de skal dempe sine øyekast, og holde sitt kjønnsliv i tømme, og ikke vlse sin pryd, unntatt det av den som kommer til syne.
4.(Kapitel 24, vers 31) Fra universitetslektor Einar Bergs norske tilretteleggelse av Koranen.
5.(Kapitel 4, vers 3) Menn har bestyrerautoritet for kvinner på gnsnn av det som Gud har utstyrt noen av dere med fremfor andre, og på grunn av de utgifter de bærer.
6.(Kapitel 4, vers 38) Si til de troende menn, at de skal dempe sine øyekast, og holde sitt kjønnsliv i tømme.
7.Norsk næringsliv bør oppmuntres til å engasjere seg i utviklingsland og gå nye veier for å få frem uhjelp, mener Jakob Aano (kr.f.), formann i utenrikskomiteen som nå synger på sitt siste vers efter snart 20 år på Stortinget.
8.Bye gikk i gang med neste vers.
9.DET andre man fant i det gamle skatollet, var et lite papirark hvor det var skrevet to vers med blyant.
10.Den er like aktuell, og et siste optimistisk vers er nå kuttet ut.
11.Denne kontrastens og sannhetens person som blant annet fikk opplæring i å spille forskjellige instrumenter, skrive teaterstykker på vers og lignende, ble lønnet over det kongelige budsjett, han titulerte kongen med" Min fetter", var tilstede i kongens råd og hadde altså en slags politisk funksjon.
12.Det er en kraftfull påskesalme av Grundtvig som i tre korte vers sammenfatter påskens budskap.
13.Det er også åpninger gjennom regler og kjente vers.
14.Det kan gjelde" din bror, din mors sønn, eller din sønn eller din datter eller din hustru i din favn eller din venn som du har så kjær som din egen sjel", som det så vakkert heter i 6. vers.
15.Det var Arjun Dev som samlet guru Granthg Sahib, sikhenes hellige bok, på over 6000 vers, ved å samle tidligere guruers arbeider og legge til sine egne.
16.Det var nyrockens største fortjeneste at den ryddet opp i klisjeene og påpekte utgangspunktet : et vers, et refreng, en tanke, en historie.
17.Det var på alle måter dårlige vers.
18.Dikterverker og prosa, vers, brev, presseinnlegg strømmet fra hans penn.
19.En fiks melodi trenger tre vers og ett refreng.
20.En velkjent vise, som går igjen med så mange vers.
21.Et forklarende vers står som innskrift.
22.Et pessimistisk siste vers.
23.Et skikkelig kvad kan godt ha over hundre vers, og de har 80 000 kjente vers å ta av.
24.Gu Cheng og Bei Dao skriver ikke som den revolusjonære formann Mao i mesterlige vers på klassisk kinesisk, efter alle tradisjonelle kunstens regler.
25.Han kan et vell av lyrikk utenat, og fremsier vers til stadighet.
26.Her utforsker Dalbello sine angstvisjoner med et stormende vers og et suggererende tilbakeholdt refreng, så overraskende og samtidig utvungent at melodien både kan plassere seg som en hit og i platehyllen for langvarige bekjentskaper.
27.Hva synes du for eksempel om rim og vers ?
28.I 1960 utgav Betjeman sin selvbiografi på vers," Summoned by Bells".
29.I denne foreløbig siste diktsamlingen til den femogåttigårige poeten står også et tresiders barnedikt, en blanding av vers og samtale, som er noe av det mest ungevennlige jeg har støtt på.
30.Ikke minst på grunn av sproget - franske vers fra århundreskiftet har vanskelig for å falle naturlig på norsk.
Your last searches