Norwegian-Italian translation of verst

Translation of the word verst from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verst in Italian

verst
generelladjective il peggiore
  generellother peggio
Derived terms of verst
Anagrams of verst
Similar words

 
 

More examples
1.De gamle er verst".
2.Det som er verst," uttaler den unge barnemoren under pressekonferansen," det er at vi ikke engang kan skrive til vesle Maria.
3.Jeg vil trekke mitt siste sukk mens bygen larmer som verst.
4.Tid for ømhet" har vunnet elleve Oscarnominasjoner, ikke verst for et debutarbeide som riktignok stammer fra en fjernsynsveteran.
5.Verst" i så måte var Fredrikstads Vidar Hansen, som hadde et halvt dusin opplagte chanser uten å greie å overliste Strindheims Frode Kvam.
6.Da jeg drev på som verst i Sykepleierforbundet, vokste det frem et samfunnsengasjement som efterhvert ikke bare begrenset seg til sykepleierspørsmål og helsepolitikk.
7.De var verst inne ved stadion.
8.Den første tiden var verst.
9.Denne sesongen har vært preget av skader, bot og karantene - hva har vært verst ?
10.Det er de fangene som har et godt forhold til familien som har det verst bak murene under julehøytiden.
11.Det er de fangene som har et godt forhold til familien som har det verst under julehøytiden.
12.Det er der det blir verst.
13.Det er ikke så verst.
14.Det gikk ikke verst til å begynne med, men så begynte det å butte imot.
15.Det gikk jo ikke så aller verst, dette, Litago !
16.Det ser slett ikke verst ut, er svaret fra fjelloppsynsmann Svein Granli i Valdres.
17.Det største problemet gjelder de prostituerte som også er verst rammet - de narkomane og alkoholikerne.
18.Det var den største skandale i moderne jordbrukshistorie at de verst tenkelige giftstoffer var i fritt salg, sier den brasilianske naturverneren Jose Lutzemberger.
19.Det varnte verst.
20.Dette er det verst tenkelige området det kunne begynne å brenne i her i Rendalen, uttaler skogfullmektig Brynjulv Noren i Borregaard og Kiærs skoger til Aftenposten.
21.Er det noe moro å drive skipsfart når det stormer som verst ?
22.For meg var vektproblemet verst, det hendte jeg måtte ta av inntil ni kilo for å klare vekten på 58.9644 (!) kilo, sier" Spikern" som har akkurat det tallet brent fast i hukommelsen.
23.Hva er verst ?
24.Hva var verst, den fysiske eller den psykiske mishandling, spurte en av domsmennene.
25.I det verst tenkelige tilfelle kan det bli en merkverdig medhjelper til KGBs forsøk på desinformasjon, fremgår det av analysen hvor organisasjonens leder, Lyndon H. LaRouche, vies bred omtale.
26.I verst tenkte tilfelle vil vi kunne varsle om angrep fra fem til syv dager på forhånd, sa Luns.
27.Jeg fikk høre at å bli tatt under fluktforsøk i tysk uniform som var laget i leiren, ville ende med den verst tenkelige skjebne.
28.Jeg synes ikke det er så verst, sier direktør Odd Gjesteby på kontoret for eldreomsorg i Oslo.
29.Jeg vet ikke hva som er verst, en president som aksepterer et slikt fenomen, eller en president som ikke vet hva hans regjering driver med, sa han.
30.Jeg vet ikke hva som er verst, en president som ikke vet hva hans egen regjering driver med, eller en president som har kjennskap til disse ulovlige aksjoner og godtar dem.
Your last searches