Norwegian-Italian translation of vest

Translation of the word vest from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vest in Italian

vest
klær - mannnoun panciotto [m], gilè [m (invariable)]
  politikknoun occidentali [mp]
Synonyms for vest
Derived terms of vest
Similar words

 
 

More examples
1.Curse of the Starving Class"," Buried Child" (Pulitzerprisen i 1979, og" True West" (Rett vest) og derefter" Fool for Love" som en epilog.
2.Det bemerkelsesverdige er at ca. 23.000 km P12, eller 1 / 3 av sonen, ligger endog vest for sektorlinjen, altså på ubestridt norsk område.
3.Det er ikke til å komme fra at vi faktisk er vestorienterte : vi er med i Marshallorganisasjonen, vi deltar i Europarådet, og dessuten var jo forutsetningene ved forhandlingene om en skandinavisk allianse at vi skulle skaffe oss forståelse i vest for disse ting.
4.Det faktiske forhold er imidlertid at Øst i utgangsfasen har nærmere dobbelt så store styrker i Europa som Vest, både samlet og innen nesten alle de enkelte våpentyper på land, sjø og i luften".
5.Dette er Aftenpostens overskrift på en utmerket artikkel om Trafikkalternativ Vest.
6.Engeneering Valley" får nye tilskudd til stammen, og andre Akershuskommuner blir enda grønnere av misunnelse på Oslos forstad i vest, som de siste årene har hatt en eksplosjonsartet vekst i kontorbygninger.
7.Mener De at både øst og vest har så mange atomvåpen at ingen av partene tør sette i gang en krig, eller mener De at de mange atomvåpen tvertimot øker krigsfaren ?
8.Mener De at det er noenlunde balanse i atomvåpenstyrke mellom øst og vest, eller mener De øst eller vest er sterkest ?
9.Nei til nye atomvåpen i ØstTyskland og Tsjekkoslovakia og frihet til atomprotest i øst og vest !", fremholder Ole Kopreitan.
10.Oj, oj, det er langt vest det", lyder en av replikkene fra Kjell Eliassen - nyutnevnt Beogradambassadør og tidligere Barentshavforhandler.
11.Reidar Gunder har gjennom en rekke avisinnlegg, senest i Aftenpostens aftennummer den 21. september, forsøkt å mistenkeliggjøre kommunens saksbehandling av trafikkplanene for indre by Vest.
12.Rett Vest", organ for Lysejordet, Elvefaret og Rønningen borettslag på Ullern, er tildelt Gullblokka, OBOS pressepris for beste borettslagsavis i 1983.
13.Rett Vest" fikk hederlig omtale i 1982konkurransen, og har utviklet seg positivt.
14.Slik beskrives forholdet mellom øst og vest efter at sovjetiske styrker nylig landet på Svalbard for å overta kontrollen over den strategisk viktige norske øygruppe.
15.Snevert formål"," forbausende omdisponering" og" uforståelig avgjørelse" er noen av de mange uttalelsene som nå faller fra representantene for de nærmere 4000 nye beboere rundt den omdiskuterte Bulltomten på Skøyen Vest.
16.Solen og jorden" blir i disse dager prøvemontert i verkstedhallen på Nyland Vest.
17.Til det er å si at så lenge den fjerne Abelhaugen er det eneste endepunkt mot vest, vil den nok fremdeles være vanskelig å overskue.
18.Trafikkalternativ Vest" er som kjent en alternativ plan for trafikkavviklingen i Indre by vest.
19.Trafikkalternativ Vest" har inndelt planen i tre faser.
20.Trafikkalternativ Vest" håper at de foreslåtte tiltak vil redusere gjennomkjøringen med 30 prosent i løpet av seks år og 50 prosent i løpet av ti.
21.Truseldiplomati" gir opprustning først i vest, dernest i øst.
22.Vill vest" måtte muligens passe bedre, i og med at man her har lagt opp til Amerikansk Uke, der vi gjenfinner blant annet" South Texas Hot Steak" på menyen.
23.Øst er øst, og vest er vest, og de to møtes i Greenwich !
24.(NTBReuterDPA) FNs hovedforsamling åpnet tirsdag sin høstsesjon i håp om at tre månder med møter vil bidra til å redusere spenningen mellom øst og vest og føre til at forhandlingene om atomnedrustning kan bli gjenopptatt.
25.(NTBReuterNPSAP) Den amerikanske president Ronald Reagan kommer idag til å oppfordre SovjetUnionen til å gjenoppta forhandlingene om våpenkontroll for å redusere spenningen mellom øst og vest, opplyser amerikanske tjenestemenn.
26.(New York Times) For to år siden var den store Clarendonsletten i May Pen, vel 30 kilometer vest for Jamaicas hovedstad Kingston, en tett jungel og betraktet som et udyrkbart område.
27., fulgte henne og laget på elgjakt i veiløse skoger vest for Eikeren i Buskerud.
28.AMagasinets medarbeider deltok skjelvende på dette kurset - konfliktfiendtlig som hun er - av den typen, som det nok finnes endel av, som helst vil putte alle slags konflikter langt under teppet, tråkke på dem og håpe at de ligger der pent i fred og ro, mens hun sender smil i øst og vest og sier at nå skal vi ha det koselig, dere.
29.Begge blokkdannelsene, øst og vest, har et efterretnings og spionasjeapparat - hva er egentlig forskjellen ?
30.Både i øst og vest brer det seg en lammende frykt, også nedover i aldersgruppene, det er det verste.
Your last searches