Norwegian-Italian translation of vest-

Translation of the word vest- from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vest- in Italian

vest-
generelladjective occidentale
  landadjective occidentale, ovest
  retningadjective ovest, a ovest, occidentale, dell'ovest, di ponente
Similar words

 
 

More examples
1.Forfattere fra tre av utplasseringslandene, Vest-Tyskland, Storbritannia og Italia, redegjør for vurderingene og debatten i disse landene, mens to sikkerhetspolitiske forskere fra USA og Sovjet-Unionen gjør rede for problemene slik de fortoner seg for supermaktene.
Your last searches