Norwegian-Italian translation of vev

 
 

More examples
1.De kjenner veien fra menneske til menneske... og vever det nye samfunns myke og fine vev," skrev datidens høyeste autoritet, F. X. S alda i 1924.
2.Sludder og vev !
3.Andre ganger må man spe på med fantasi for å se mønsteret i den norske sosialøkonomiske vev.
4.Bortsett fra overføring av organer mellom eneggede tvillinger, vil transplantasjon av levende vev alltid resultere i svakere eller sterkere avstøtningsreaksjoner.
5.Cmoll fugens tema kunne kanskje ha blitt klarere i det kontrapunktiske vev med en litt mer barokk artikulasjon, og Andanten i Essdurkvartetten kunne kanskje fått mer ro, men det var tross alt noen av de personlige ønsker mer enn innvendinger i et helhetsbilde preget av en stilsikker interpretasjon.
6.De er tråder i samme vev.
7.De har gått sammen om forretningen for å selge sine arbeider i vev, strikk, batikk og søm.
8.Den ene danner et bevegelig bilde av muskler og vev.
9.Det er nesten ingen grenser for fantasi og skaperglede når man først er blitt" bitt av" å veve uten vev.
10.Det er på vev og sømlinjen i studieretningen for husflid og estetiske fag ved Ulsrud, Manglerud og Elisenberg videregående skole at det fremdeles er noen ledige plasser.
11.Det var så tidlig som i 1952 at fysiologene Bloch og Pursell oppdaget magnetisk resonans, og i 1971 ble det påvist at dette kunne brukes til å adskille kreftvev fra normalt vev hos dyr.
12.Efterhvert som man blir eldre, blir bruskvev og annet vev mindre elastisk, og risikoen for gjentatte småskader øker.
13.En annen ting er at det ofte trengs mer enn bare hud, når kirurgens kniv har måttet skjære temmelig dypt for å fjerne kreftangrepet vev.
14.En vev som handler om utholdenhet og spontani tet.
15.Et meget innholdsrikt atelier, med rennebom og diktsitater, med garn, vev og knipetang - og paxiscope.
16.Fem års utdannelse har han bak seg, to av dem fra Oslo Husflidskole med tegning og vev og tre år på tekstillinjen ved Kunst og håndverkskolen.
17.Film er en broget vev - her fatter man lett trådene.
18.For 14 dager siden skrev vi om å veve uten vev, f.eks. ved å slå stifter i en sponplate, sette knappenåler i en isoporplate eller i en eske f.eks. en sjokoladeeske - sette renning på og stoppe / veve med en butt nål.
19.For at ikke vann eller fremmedlegemer skal trenge inn, er åpningen dekket av tynt vev.
20.Gulltunge, sprukne formdannelser minner om polypper, organisk vev, tarmflora.
21.Han foreslo å løsne en stor muskellapp på utsiden av pasientens kreftrammede ben, svinge den over til fremsiden av benet og tette igjen det vide operasjonssåret med levende, friskt vev og hud.
22.Her, i bare to håndfuller av levende vev, finner vi en ordnet kompleksitet som er tilstrekkelig til å omfatte og bevare et helt livs rikeste menneskelige erfaringer.
23.Hvis man altså har en vev innen rekkevidde, og et minimum av kunnskaper.
24.I 1974 ble en tekstilkunstner overtalt til å prøve å trykke mønsteret på silkestoff, siden den gamle vev og farveteknikken var problematisk.
25.I den nye formelen fikk prokain tilsetning av enkle kjemiske preserverende stoffer som også tjener som antioksydanter som hindrer harskningsprosessen i celler og vev.
26.I forretningens kjelleretasje som hun egenhendig har forvandlet fra lagerrom til et lyst og luftig lokale, har hun ved flere anledninger arrangert utstillinger av såvel billedkunst som vev og tepper.
27.Ingen kan idag si om aldringen skjer synkront i alle kroppens celler, vev eller organer.
28.Jeg har ingen etiske betenkeligheter med hensyn til mottagerens mentale og psykiske helse efter organtransplantasjon, enten det gjelder vev fra mennesker eller dyr.
29.Keramikk, glass, tekstiltrykk og vev og smykker.
30.Kunstindustrimuseet kan foruten det tidligere nevnte, også friste besøkende med sin faste østasiatiske samling i tillegg til vev og keramikk av to internasjonalt kjente japanske kunstnere.
Your last searches
vev