Norwegian-Italian translation of videresendt

Translation of the word videresendt from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

videresendt in Italian

videresendt
informasjonverb comunicare, far sapere, trasmettere
Similar words

 
 

More examples
1.Avisene vil så bli videresendt gjennom Velferdstjenesten for Handelsflåten og Norsk Skipsadopsjon, slik at det når sjøfolkene til jul, sier Steen.
2.Denne avgift må innbetales samtidig med startkontingenten, og vil av arrangørene bli videresendt til den idrettsorganisasjon som bestemmes av Norges Friidrettsforbund.
3.Departementets reaksjon kom på bakgrunn av en annonse i Allers nr. 36 i 1983 som ble rapportert til Forbrukerombudet og videresendt til Sosialdepartementet.
4.En halv time efter at 800meterløperne gikk i mål, ble britenes OLvinner fra 1980, Steve Ovett, trillet ut på båre - i stor fart - og videresendt med ambulanse til et sykehus for tester og behandling.
5.Han ble umiddelbart videresendt til Kongsberg sykehus, hvor begge armene ble gipset.
6.Han sier at anmodningen allerede er videresendt til sparebankene, og han har ikke fått signaler om annet enn at de lokale banker vil følge henstillingen.
7.Herfra blir saken videresendt til Forsvarsdepartementet som ønsker å innarbeide en eventuell nedleggelse av Hærens ingeniørhøyskole i budsjettplanen allerede for kommende år.
8.Hvis kommunestyret så gjør, blir saken videresendt til vurdering først hos fylkesmannen og siden i Sosialdepartementet.
9.Informasjonene blir videresendt til amerikanske rådgivere i El Salvador via Panama.
10.Komiteen vurderte 26 saker, og har efter meget strenge kriterier med hensyn til dokumentasjon videresendt 21 saker til den sovjetiske forening for kommentar...
11.Lensmann Sahl deltok også i efterforskningen den gang, bl.a. med vidneavhør av de dreptes klassekamerater og lærerne som var med under den skjebnesvangre turen, opplysninger som ble videresendt politiet i VestBerlin.
12.Med Norge som sentralt transittland er heroinpartiene videresendt til flere europeiske land - blant annet VestTyskland, England, Danmark og Sverige.
13.Prøvene ble tatt ved Regionsykehuset i Tromsø, og videresendt til Radiumshospitalet i Oslo.
14.Sedlene er nå videresendt til laboratorieavdelingen ved Kriminalpolitisentralen for nærmere tekniske undersøkelser.
15.Setetrekkene er videresendt til Kriminalpolitisentralen i Oslo for grundigere kriminaltekniske undersøkelser.
16.Tidligere, da oppbevaring og innmelding var sentralisert til Majorstuen politistasjon, var det riktignok svært få hunder som ble videresendt til kennel, man lyktes bra med å koble hund og eier sammen.
17.Antagelig har den irakske efterretningstjeneste vært uvitende om at tiltalte også arbeidet for KGB, og kan ha videresendt de opplysninger den har fått fra tiltalte, til KGB.
18.Av departementets redegjørelse fremgår det at man ikke anser det som sannsynlig at de avviste iranerne vil bli videresendt til Iran.
19.Blodprøver og urinprøver som ble tatt av 29 oljearbeidere i forbindelse med to narkotikaaksjoner på Statfjordfeltet ifjor, ble ved en glipp gjenglemt på et kontor på Stavanger politikammer i nærmere en måned før de ble videresendt for analysering ved Statens rettstoksikologiske institutt.
20.De fleste henvendelser blir videresendt til det lokale sosialkontor, slik at mer varig støtte kan bli satt i gang.
21.Det er skjedd i et brev som er sendt til Norske Kommuners Sentralforbund, som igjen har videresendt det til Stortingets Sosialkommite.
22.Djiboutiske myndigheter opplyser at det for tiden losses 16 000 tonn hvete fra USA, mens over 35 000 tonn mathjelp som ble levert i mars ennå ikke er blitt videresendt til Etiopia.
23.Ikke bare medisinaldepotet, men også NSB har måttet innkalle folk lørdag og søndag for å få tatt imot og videresendt de mange tonn med medikamenter.
24.Konsesjonssøknaden er sendt Bankinspeksjonen, som har videresendt søknaden til uttalelse til fylkestinget i Vestfold, dvs. næringsstyret.
25.Kort efter la han ned mistillitsforslag mot skolestyrets formann, Aud Voss Eriksen, og hevdet at hun ikke burde ha skolestyrets tillit lenger fordi han mente hun hadde mottatt sakspapirer og brev som ikke ble videresendt skolestyret og hatt møter man ikke var informert om.
26.Mannen, som er 27 år, har i fire år drevet et begravelsesbyrå, og er mistenkt for ikke å ha videresendt pengebeløp som er gitt til humanitære hjelpeorganisasjoner, lokale institusjoner og forskningsarbeide.
27.Norske myndigheter vil først undersøke om iranerne risikerer å bli videresendt fra Tyrkia til Iran dersom de vises ut fra Norge.
28.Når det gjelder Simen Agdesteins forventede utnevnelse til stormester om få dager, opplyser Norges Sjakkforbund at professor Elo har videresendt ansøkningen uten bemerkninger.
29.Partiet ble nektet videresendt på grunn av boikott mot SydAfrika.
30.Passasjerens navn ble sjekket og meldingen videresendt til politiet i Kongsvinger, som sto klar til å pågripe Somby da toget ankom Kongsvinger ved 21tiden igår kveld.
Your last searches