Norwegian-Italian translation of vise

Translation of the word vise from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vise in Italian

vise
viseverb rivelare, mostrare
Synonyms for vise
Derived terms of vise
Anagrams of vise
More examples
1.(Dette må vise til sjekkbruk mot lønnskonto.)
2.Bladlusa" ønsker å vise barn og ungdom at de er viktige at vi trenger dem.
3.Det er derfor spørsmål om ikke landbrukets organisasjoner med tanke på næringens framtidige stilling burde vise en høy grad av moderasjon ved dette oppgjøret.
4.Det koster som regel lite å være storsinnet mot de navnløse i massene langt unna, og vise godhet og barmhjertighet når de store innsamlinger finner sted.
5.Det sterke kjønn" har begynt å vise tegn på svakhet som det er grunn til å se nærmere på.
6.Ertog og Øre" hvor han på grunnlag av inngående detaljstudier av betalingsringer og vektlodder kunne vise at det norske vektsystem i eldre jernalder er en refleks av skiftende mynt og vektenheter i romersk keisertid.
7.For Høyre må lærdommen være at en må vise i gjerning at man mener noe med de mange vakre ord om samarbeid.
8.For Høyre må lærdommen være at man må vise i gjerning at man mener noe med de mange og vakre ord om samarbeide.
9.For Høyre må lærdommen være at man må vise i gjerning at man mener noe med de mange vakre ord om samarbeide", skriver Sp.organet.
10.Han har ikke engang et skarve Akurs i trening, bare navnet sitt å vise for seg.
11.I unionstiden var det nettopp i forbindelse med budsjettforhandlingene det norske storting kunne vise Oscarene at de fulgt nøye med og ikke tok alt for god fisk.
12.Jarvik 7" kan raskt vise seg å legge grunnlaget for en helt ny industri.
13.Jeg aksepterer ikke at Kari Storækre på denne måten utsettes for noe som reelt er et forbud mot yrkesutøvelse i en situasjon hvor alle menneskelige hensyn tilsier at hun får lov til å vise at hun er i full funksjon som egen person", skriver Annæus Schjødt i sitt brev.
14.Jeg kommer bare til å vise ditt ansikt", sa han.
15.Jeg skal vise dem hva et militærdiktatur egenlig er for noe.
16.Komiteen vil i den forbindelse vise til den ordning som er innført i Finland.
17.Komiteen vil i denne forbindelse vise til den ordning som er innført i Finland.
18.Komiteen vil vise til at avskrekkingsfilosofien også har vært en drivkraft i å begrunne ny teknologi, nye våpen og nye omdreininger på rustningsspiralen.
19.Kristiania Billeder" heter en bok som en av Bysidens lesere kan vise frem.
20.Kultur er et forsøk på å vise Gud at det ikke var et feilgrep å skape mennesket".
21.Kvinner Kan" er både en handels og en idemesse, arrangert av kvinner for å vise hva kvinner kan gjøre i samfunnet.
22.La oss bruke 17. mai til å vise solidaritet med dem som har innvandret til Norge.
23.La oss forutsette at Warszawapakten i en spent situasjon delvis mobiliserer - mer ut fra ønsket om å vise politisk fasthet enn for å signalisere en kommende storoffensiv.
24.Med hjertelig hilsen, Adolf Hitler", skriver Konrad Kujau på papirlapper - med diktatorens" egen" håndskrift - når han oppsøkes i fengslet i Hamburg og gjerne vil vise sine evner som forfalsker.
25.Nathan den vise" handler om tilsynelatende uløselige konflikter.
26.Nathan den vise" ser vi på som en eventyrfortelling for voksne.
27.Nærmere undersøkelser vil vise at det er for den vanlige lønnstaker at progresjonen er reell.
28.Om det overhodet blir et nytt år med Juri Andropov å analysere, kan bare tiden vise.
29.Pensjonisten" Toddy, godt understøttet av sin faste partner Magnus Helland, hadde ingen problemer med å vise den øvrige kaldblodseliten bakskoene under gulldivisjonsfinalen på Jarlsberg lørdag.
30.På eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted må ingen uten politiets tillatelse vise seg maskert eller i drakt...
Similar words

 
 

vise as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) visevisendevist
Indikative
1. Present
jegviser
duviser
hanviser
viviser
dereviser
deviser
8. Perfect
jeghar vist
duhar vist
hanhar vist
vihar vist
derehar vist
dehar vist
2. Imperfect
jegviste
duviste
hanviste
viviste
dereviste
deviste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde vist
duhadde vist
hanhadde vist
vihadde vist
derehadde vist
dehadde vist
4a. Future
jegvil/skal vise
duvil/skal vise
hanvil/skal vise
vivil/skal vise
derevil/skal vise
devil/skal vise
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha vist
duvil/skal ha vist
hanvil/skal ha vist
vivil/skal ha vist
derevil/skal ha vist
devil/skal ha vist
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle vise
duville/skulle vise
hanville/skulle vise
viville/skulle vise
dereville/skulle vise
deville/skulle vise
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha vist
duville/skulle ha vist
hanville/skulle ha vist
viville/skulle ha vist
dereville/skulle ha vist
deville/skulle ha vist
Imperative
Affirmative
duvis
viLa oss vise
derevis
Negative
duikke vis! (vis ikke)
dereikke vis! (vis ikke)
Your last searches