No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword vise til. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.(Dette må vise til sjekkbruk mot lønnskonto.)
2.Komiteen vil i den forbindelse vise til den ordning som er innført i Finland.
3.Komiteen vil i denne forbindelse vise til den ordning som er innført i Finland.
4.Komiteen vil vise til at avskrekkingsfilosofien også har vært en drivkraft i å begrunne ny teknologi, nye våpen og nye omdreininger på rustningsspiralen.
5.At vi kan vise til at så mange av de ansatte tidligere er domfelt for narkotikaforbrytelser både en og flere ganger, viser klart hvor hjelpeløse operatørene og kontraktørene er med hensyn til å innhente opplysninger.
6.At økningen ikke er like fantastisk som de siste årene, da man kunne vise til 30 prosent økning, finner jeg ikke merkelig.
7.Avis i skolenarbeidet har fine tradisjoner å vise til i Norge.
8.Det er lettere å motivere for trening når du kan vise til konkrete resultater, bekrefter Ole Conrad Reier, treneren som er ansatt på toårs kontrakt i" Team Kbank".
9.Det tilsvarer en økning på ca. 28 prosent, og jeg tror ikke det er mange organisasjoner som kan vise til en lignende økning, sier Berthelsen.
10.Et hospital som kunne vise til den sensasjonelle helbredelsesprosent på 60 for blindtarmoperasjoner.
11.For at vi skal interessere oss må selskapene også ha endel års virksomhet å vise til.
12.For velgeroppslutningen er det viktig for et parti å kunne vise til praktiske resultater av sin politikk.
13.Her mener vi å ha gode argumenter å vise til fra det siville liv, sier Låtun.
14.Hjemmeelektronikkbransjen er den eneste store industrigrenen i Tyskland som kan vise til en omsetningsøkning iår, sa Karl Breh fra det tyske HiFiinstituttet, som er medarrangør av messen.
15.Husk at vår troverdighet stadig undergraves fordi vi ikke har noen resultater å vise til i vår fredelige kamp mot apartheid, sa biskopen, som idag mottar Nobels fredspris.
16.Hvis jeg var Shamir, ville jeg benytte denne chansen til å gjøre noe drastisk med økonomien for så å gå til velgerne og vise til handlekraft og resultater, sier Elazar.
17.I første rekke vil jeg vise til den såkalte nødsparagrafen i barnevernloven for å få omgjort vedtaket om å bringe seksåringen tilbake til faren.
18.Jeg har gode resultater å vise til både med Viking og Fredrikstad, men tilbudet fra Vidar var det eneste jeg satt igjen med efter forrige sesong.
19.Jeg har vært veldig kresen når jeg har plukket ut folk, sier Stig Drønnen, som selv har artium fra økonomisk gymnas, men ikke noe fagbrev å vise til.
20.Kina er i ferd med å vinne kampen mot kriminaliteten, sier en talsmann for justisdepartementet, som kan vise til en drastisk - men ikke nærmere spesifisert - nedgang i tallet på forbrytelser.
21.Med den servile statskirkelige tolkning av forholdet mellom stat og kirke som vårt kirkestyre har lagt seg på i dag, kan det være vel verdt å vise til dokumentet Kirkens Grunn.
22.Med denne økede støtte må vi derfor neste år kunne vise til resultater, sier Saunes.
23.Nå er tiden kommet da vi bør vise til resultater i omsorgen for de psykisk utviklingshemmede.
24.Og hvilke resultater har Norge å vise til i denne sammenheng ?
25.Selv om bevilgningene til norsk solenergiforskning har ligget på et lavmål i flere år, kan også vi vise til positiv utvikling.
26.Selv om det er vanskelig å vise til konkrete resultater, hersker det nå bred oppfatning på alle plan om at politiets forebyggende tjeneste må styrkes.
27.Selv om jeg ikke har statistikk å vise til, mener jeg at det kan bli vanskeligere for de små butikkene å klare seg i konkurransen med de store, sier Høybråten.
28.Selv om vi foreløbig ikke kan vise til samme resultat som Oslo, håper vi at hele Tromsø skal sitre av karnevalsstemning når startskuddet går, hilser den aktive komiteen.
29.Svært få av ministrene hadde positive erfaringer å vise til, og det er antagelig en slutning som kommunene på NordJæren vil merke seg, sier informasjonssekretær Erling Hansen i Kommunal og arbeidsdepartementet i en kommentar til møtet.
30.Vi burde ha rimelig god chanse til en medalje eller to, mener treneren og understreker sine ord med å vise til at det ikke bare er nordmennene som har forberedt seg grundig for disse lekene.