Norwegian-Italian translation of viser

Translation of the word viser from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

viser in Italian

viser
instrumentnoun indice [m], ago [m]
  klokkenoun lancetta [f]
Derived terms of viser
Anagrams of viser
Examples with translation
Begavede barn - eller vidunderbarn - viser sine evner allerede i tidlig alder.
Similar words

 
 

More examples
1.Aftenposten kan da ikke i ramme alvor påstå at disse tallene ikke viser at det er en klar fordelingsvirkning tilstede av rentefradraget til større fordel jo høyere inntektene er ?
2.Boken viser hvordan ideer forflytter seg og hvordan politikk og nasjonale holdninger preger idestrømningenes bane," sier Spalding til slutt.
3.Borealis", er en gedigen mønstring av nordisk samtidskunst som viser maleri, skuptur, tekstil, tegning og grafikk.
4.Cabaret MØ" lyder svært landlig, men viser seg imidlertid å være noe så enkelt som første bokstav i navnene Morten (Dæhlen) og Øyvind (Rakstang).
5.Damen viser overhodet ingen smidighet, og hun innser intet ; situasjonen heter nå ganske enkelt Thatcher", erklærte en vesttysk regjeringstalsmann mandag kveld, efter de fire første timer av det to dager lange toppmøtet for EFs stats og regjeringssjefer i Brussel.
6.Den avsluttende utstillingen viser klart at det var utstillerne med et godt, praktisk opplegg som fikk størst oppmerksomhet.
7.Den som viser seg på gaten, blir skutt på flekken.
8.Den som viser troskap, kan komme til å dø, men han dør for å leve.
9.Dersom erfaringene viser at retningslinjene ikke blir fulgt, vil Statens Forurensningstilsyn vurdere å foreslå bindende forskrifter på området.
10.Det er den kommentar statssekretær Torbjørn Frøysnes i UD har til påstand i et leserinnlegg i Aftenposten om at UD viser unnfallenhet overfor SovjetUnionen.
11.Det er fint at barn viser følelser.
12.Det er kvalmende hult når de sovjetiske myndighetene i sin boikotterklæring taler de høye idealers sak", skriver Morgenbladet," og man samtidig kan konstatere den virkelighet makthaverne i Kreml viser overfor menneskerettighetsforkjemperen Andrej Sakharov og hans hustru Jelena Bonner".
13.Det er nok billigere å bygge nye boliger på åpne marker i utkantene - i første omgang, men ser vi hva som trenges av infrastruktur og forretninger osv., viser det seg at vi ofte kommer billigere ut når gamle hus settes istand", sier Greifswalds ordfører, Klaus Ewald.
14.Det viser at freden har dårlige kår og at terroren griper om seg.
15.Det viser sig altsaa, at enhver æsthetisk LivsAnskuelse er Fortvivlelse, og at Enhver, der lever æsthetisk, er fortvivlet, enten han saa veed det eller ikke." (" EntenEller".)
16.Dette viser jo nettopp til en sannsynlig stopp eller reduksjon for noen / alle.
17.Disse eksemplene viser at det er lite som tyder på at Arbeiderpartiet er i ferd med å oppgi sin skatteforhøyelseslinje.
18.Disse to utsagnene efter landsstyremøtet i partiet onsdag, viser at Labour langt fra er ferdig med sin smertefulle selvransakelsesprosess som har pågått siden valgnederlaget i 1979 som førte til åpen splittelse og dannelse av det sosialdemokratiske parti.
19.Dødskysset" viser en tre og en halv meter lang Phytonslange i ferd med å" kysse" en av hennes dukker, og det var faktisk ingen ringere enn Petruschka selv som holdt styr på den sprell levende slangen under fotograferingen !
20.En kombinasjon av feil hos fire flyveledere" bidrog til at to fly med flere hundre mennesker ombord var nær ved å kollidere i luften 320 kilometer øst for Miami 1. januar viser opplysninger som amerikanske luftfartsmyndigheter offentliggjorde igår.
21.En undersøkelse som Venstreorganet, Vår Framtid, har foretatt, viser at omtrent samtlige fylkesledere i partiet stiller seg positive til å samarbeide med Arbeiderpartiet om regjeringsmakten.
22.Er det f.eks. noe i denne uttalelsen som viser at Televerket / de ansatte" kompromissløst" går inn for monopol på kabelutbygging ?
23.Erfaring viser at vi hittil kun i fem av tredve år må regne med tørrår som kan medføre rasjonering (noe som vi godt kan tåle med vårt høye overforbruk).
24.Erta, berta" er et muntert sangprogram, der barn fra Prinsdal skole i Oslo synger Sidsel Mørcks viser og vers.
25.Every Breath You Take" er en liten genistrek som til fulle viser Stings talent både som komponist, tekstforfatter og vokalist.
26.Filmen viser korleis fangsten vanlegvis går føre seg", sier Programbladet.
27.Finn Bjærke gir en meget tendensiøs fordreining av min artikkel i Aftenposten 8 / 6, som han viser til.
28.God Only Knows" og Leiber / Stollers" I Keep Forgetting" fra 62 peker bakover og viser hvor Bowie kommer fra," Dont Look Down" tar vi som en hyldest til Marley, resten viser fremover.
29.Hennes egne tall viser jo her klart at ungdom i etableringsfasen ikke vil rammes av noe tak, men vil altså ha fordeler av de øvrige endringer AUF foreslår.
30.Hjertetrøbbel" viser en sikker stil, klokskap og originale tanker, skjønt emnet er banalt.
Your last searches