Norwegian-Italian translation of viske ut

Translation of the word viske ut from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

viske ut in Italian

viske ut
svart tavleverb cancellare
  skriveriverb cancellare, obliterare [literature]
Anagrams of viske ut
Similar words

 
 

More examples
1.Ikke så sjelden får vi høre at regjeringssamarbeidet bidrar til å viske ut et lite partis profil.
2.Hensikten med å samle Befalsskolens øverste avdeling (BSØA) og Krigsskolen innenfor en ramme skulle nettopp være å bidra til å viske ut skillelinjen mellom de to skoler.
3.Denne samarbeidsform bidrar også til å viske ut noen av skillene mellom offentlig og privat ansvar.
4.Dessuten må man ta en stor svamp for å viske ut fylkesgrenser og kommunegrenser som intet har å gjøre med et rasjonelt helsevesen, med andre ord rammefinansiering og gjestepasientordningen må bort.
5.Det enestående i den nye saken, er at ordren om å viske ut opplysningene ble bygget inn i selve programmet på en raffinert måte, som bare vanskelig kunne oppdages på forhånd.
6.Det er bare å håpe at denne positive utviklingen vil hjelpe til med å viske ut kunstige språkbarrierer i landet vårt.
7.Det tjener ikke samarbeidet å forsøke å viske ut skillelinjer som alle vet eksisterer.
8.Dette er igjen med på å viske ut den tidligere grensen mellom unge og voksne.
9.En slik internasjonalisering, som skal passe i mange kulturer, vil nødvendigvis viske ut alt nasjonalt særpreg.
10.Evnen til å spalte atomet og ta kjernefysikken i bruk til militære formål lar seg dessverre ikke viske ut.
11.Hun har forsøkt å viske ut konturene i motivet både ved å bevege kameraet og ved å kopiere mykt.
12.Solide kunnskaper om komposisjon og farver er helt nødvendig, man kan ikke nøle, viske ut.
13.Ved en overdreven samordning utad er man ifølge Synnes med på å viske ut partilinjene og forvirre velgerne.
14.Da de ble hentet av de hvite bussene i marsapril 1945, var det like før sammenbruddet av Det tredje rike, og de som opplevde disse dagene har inntrykk som aldri lar seg viske ut - til det var inntrykkene for sterke.
15.Dette oppnår vi ikke ved å viske ut individuellle forskjeller.
16.Gjennom en tøffere linje i Stortinget vil man derfor forsøke å viske ut inntrykket av Fr.p. som haleheng til Høyre.
17.Noen har fryktet at bedriftene i dette fellesskapet skulle viske ut sin egen identitet, men det er ikke Klæboes erfaring.
18.Når jeg skriver må jeg viske ut meg selv helt.
19.Siden slutten av 1970årene har Algerie drevet en intens kampanje for å viske ut fransk som sidestilt offisielt sprog, til fordel for arabisk.
20.Særlig siste takstrevisjon var med på å viske ut skillet mellom enkeltbillett og kort.
Your last searches