Norwegian-Italian translation of vitne om

Translation of the word vitne om from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vitne om in Italian

vitne om
være bevisverb attestare, provare
  tegnverb dare un'idea di, essere significativo per
Synonyms for vitne om
Similar words

 
 

More examples
1.Bare på sitt morsmål kan man vitne om sin sannhet, på et fremmed språk lyver dikteren", sier han.
2.Brevet slutter med en bekjenneslse om at til tross for den bakvaskelse han var blitt utsatt for, kunne Nolde" vitne om nasjonalsosialismens verdenshistoriske betydning".
3.De løse og effektsøkende bildene synes å vitne om en maler som har latt seg forføre av tidens moteretning i bad painting, etc.
4.Det var observasjoner fra et vitne om en kanarigul Mercedes personbil fredag eftermiddag som la grunnlaget for et gjennombrudd i drapssaken.
5.I erklæringen heter det blant annet at" I en situasjon der nasjonal og etnisk identitet spiller en så dominerende rolle og er bestemmende for samfunnsstrukturene, må den lutherske kirke ved sin egen overordnede strukturelle enhet vitne om at nasjonal ot etnisk identitet ikke kan splitte kirken.
6.Ikke på noen stjerne, nær eller fjern, vet vi om en eneste bevissthet som kan vitne om at vi mennesker en gang eksisterte.
7.Mange kan vitne om kor andre sine bøner held dei oppe når det røynde som verst.
8.Sammen med løytnant Svein Erik Horn fra Luftforsvaret og flygeleder Bent Bøe fra kontrollsentralen i Bodø, har han vært i Honolulu i en uke for å vitne om hendelsen.
9.Artistene gjorde så godt de kunne for å vitne om at også de føler seg medansvarlige og er villige til å gjøre noe.
10.Derfor har jeg reist dit hvert eneste år i 15 år nå - for å vitne om Ham, sa Cliff.
11.Det er derfra flest mennesker - og flest tvilere iblant dem - kan vitne om overnaturlige hendelser.
12.Det kan Tuva og Harald på Sæteren i Oppdal vitne om.
13.Det sier seg selv at vi ikke kan utsette barn for den belastning det er å måtte vitne om seksuelle overgrep i en rettssal, sier Lier.
14.Espen Lund ble funnet skyldig p.g.a. en påstand som ingen kan vitne om er sann eller oppdiktet løgn.
15.Rester av bygdeborger kan forøvrig vitne om tildels meget tidlige bosetninger her inne i Enningdalen.
Your last searches