Norwegian-Italian translation of viviseksjon

Translation of the word viviseksjon from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

viviseksjon in Italian

viviseksjon
generellnoun vivisezione [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Viviseksjon må fordømmes som mord eller tortur på en uskyldig," sa Rudolf Steiner.
2.Et område hvor forstand og følelse kan komme i direkte konflikt er spørsmålet om berettigelse av viviseksjon - smertevoldende forsøk på dyr.
3.La meg si at jeg anser spørsmålet om viviseksjon som uhyre komplisert, og bare å antyde problemstillingene vil kreve mange spalter.
4.Stephen Dunstone, født i 1955, har vunnet en hørespillpris for sitt stykke om viviseksjon, vitenskapens eksperimentering med levende dyr.
Your last searches