No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword vogntog. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Hele Sunnmøre er engasjert i en aksjon for å sende 10 fullastede vogntog med klær, mat og medisiner til Polen, forteller Else Marie Sørum i Vigra helselag.
2.I løpet av de nærmeste dagene sender vi tre eller fire fulle vogntog klær og skotøy til Polen.
3.Men det er selvsagt flere grunner til at slike ulykker skjer, sier avdelingsingeniør Olav Bitustøyl i Veidirektoratet ; - blant annet kjører lastebiler og vogntog ofte for tett opptil bilen foran.
4.Mens jeg var Tanzania, i Haydom, ankom store vogntog med ferdige byggeelementer fra Norge - gitt av NORAD og Aksjon Håp.
5.På grunn av den store vektforskjellen mellom et fullt og et tomt vogntog, kan det også være vanskelig å regulere bremsene slik at de alltid funksjonerer likt i forhold til den vekt de skal bremse ned.
6.Showet var i verste Hollywoodtradisjon der alt var på plass : cowboyer, vogntog og lett påkledde jenter med utallige amerikanske flagg.
7.Så snart vi oppsporer polske vogntog som skal kjøre tilbake til hjemlandet, er vi parate til å sende det hele fra oss.
8.64 vogntog hadde for tungt lass.
9.Aftenposten fikk forleden innta passasjersetet i Ola Erik Molstads 18 meter lange vogntog til en verdi av ca. en million kroner.
10.Aksjonen" Tøy til Polen" planla å sende et vogntog med varme klær til Polen i begynnelsen av desember.
11.Alt tyder nemlig på at pendelkjøring er utsatt på ubestemt tid, slik at Nationaltheatret stasjon vil bli trafikkert av de samme vogntog som nå, også efterat forbindelsen mellom denne stasjon og Sentrum (Stortinget) er kommet istand.
12.Annenklassingen Anne Kathrine og mor, Liv Hofseth, kan fortelle om skumle episoder langs riksveien når vogntog og turistbusser suser forbi mot lufthavnen.
13.Av 155 vogntog hadde 44 så dårlige bremser at de ikke fikk kjøre vidre.
14.Av de 155 vogntog politiet har kontrollert de siste tre uker hadde 44 så dårlige bremser at de ikke fikk kjøre videre.
15.Bilene kolliderte da Oslomannen forsøkte å kjøre forbi et vogntog på den regnglatte veien.
16.De to selskapene disponerer over ca. 800 vogntog, åtte moderne kyststykkgodsskip og hurtigruteskipenes lastekapasitet.
17.Den omkomne var alene i bilen da han kom over i feilaktig felt og kjørte inn i et møtende vogntog.
18.Dermed er det inntil videre intet behov for å utvide stasjonen for å kunne betjene vogntog av større dimensjoner.
19.Det betyr at selv de lengste vogntog kan få fullstendige bremseprøver bak lukkede dører.
20.Det er antydet fra seks til åtte vogntog om dagen.
21.Det nye bygget på Rudsletta vil inneholde verksted, smøreog vaskehall for vogntog og lager, kontor og sosialrom.
22.Det store parti vin og brennevin kom 18. november ifjor med vogntog fra Nederland til Oslo, og tolldeklareringen var allerede i gang da tollfunksjonærene på listene over mottagere i Norge så at samme navn flere steder var oppført mer enn en gang.
23.Det unngikk han, men bil nummer tre i rekken, også det et vogntog, klarte ikke å stoppe, og kjørte inn i vogntoget foran.
24.Det var den 51 år gamle Tor Nøkleholm fra Stange som mistet livet da et vogntog kolliderte med en tankbil med nærmere 18 000 liter lut på E6 syd for Espa tirsdag morgen.
25.Det var glatt på veiene i store deler av forrige uke, og en rekke vogntog måtte slepes av bergingsbil for å komme seg videre.
26.Det var mindre trafikk både med personbiler, lastebiler og vogntog.
27.Domfelte kjørte et vogntog, og i en høyrekurve holdt han for stor fart.
28.Dominerende her er Larvik Line og Jahre Line med henholdsvis 18 000 og 17 000 vogntog (trailere) ifjor.
29.En 50 år gammel mann fra Stange omkom i en kraftig kollisjon mellom to vogntog på E6 ved fylkesgrensen mellom Akershus og Hedmark idag tidlig.
30.Enda et vogntog med mat og klær til Polen forlot Oslo torsdag.