Norwegian-Italian translation of vuggesang

Translation of the word vuggesang from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vuggesang in Italian

vuggesang
musikknoun ninnananna [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Ifølge Olav Gurvin og Øyvind Ankers ypperlige Musikkleksikon er nok den kjente og kjære vuggesang ikke komponert av Mozart men derimot av hans landsmann Bernhard Flies.
2.Olav Næss hadde ansvaret for en vuggesang, som både hadde en god dramatisk form og et tonesprog som engasjerte.
3.Det er ikke mulig å få noen mening i en slik vuggesang over en gammel og fortapt Peer, men nå forstås i lyset av den Åndens gjenfødelse til en ny Peer som Pinsen står for i dette drama.
4.Det er ikke råd å advare et menneske oftere enn tre ganger, enn mindre å true ; fjerde gangen er truselen blitt til vuggesang.
5.Det lyder som en blanding av en russisk folkemelodi og en vuggesang fra Toten.
6.En vuggesang.
7.Konserten hadde en klar stigning når det gjaldt intensiteten i samspillet frem mot de to Heinesangene" Es schauen die Blumen" og" Meerfahrt", og hele fem ekstranumre til slutt, hvorav særlige" Ständchen", en vuggesang, og" Feldeinsamkeit" gjorde et gripende inntrykk.
8.På programmet kan det for eksempel være stykker som Ravels" Bolero", Tsjaikovskis" Nøtteknekkersuiten", Bachs" Air" eller Brahms" Vuggesang".
Your last searches