Norwegian-Italian translation of ydmyke seg

Translation of the word ydmyke seg from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ydmyke seg in Italian

ydmyke seg
nedlate segverb condiscendere, degnarsi, abbassarsi
Similar words

 
 

More examples
1.Det meldes forøvrig i norgeshistorien" at efter slaget fikk sogndølene ydmyke seg for kong Sverre, de fikk store bøter (15 merker i gull) og kong Sverre befalte dem (sogndølene) å begrave de falne".
Your last searches