Norwegian-Portuguese translation of ærbar

Translation of the word ærbar from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ærbar in Portuguese

ærbar
karakteradjective honrado
Synonyms for ærbar
Derived terms of ærbar
Similar words

 
 

More examples
1.Av og til gled et forsiktig smil over sfinxens ansikt, men straks efter snudde hun kurvstolen og satte seg med ryggen mot meg for å vise hvor ærbar og utilnærmelig hun var.
2.Og som en skytshelgen for brukskunstinnslaget troner en ærbar kvinnefigur på sin sokkel.
3.Sammenligner man disse Dyrs andre Qvaliteter, saa ser man, at en Hund er som en Pekelhering udi et Huus ; en Kat derimod, som en ærbar og fornuftig Domestiqve.
4.Den levende Maria var til å begynne med en ærbar, uvitende og fattig landsbypike.
5.Vi må bli ferdige med den gamle forestillingen om at en kvinne må kle seg slik at hun virker eldre enn hun er, for å vise at hun har en enkel og ærbar karakter.
Your last searches