Norwegian-Portuguese translation of Tokyo

Translation of the word Tokyo from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

Tokyo in Portuguese

Tokyo
geografinoun Tóquio [f]
Examples with translation
Jeg er fra Tokyo, Japan.
Det nye hovedkontoret vårt ligger i Tokyo.
Jeg drar til Tokyo i forbindelse med jobben neste uke.
Hovedstaden i Japan er Tokyo.

 
 

More examples
1.(NTBDPA) Den firedobbelte OLmesteren Carl Lewis avsluttet sesongen med å vinne 100 meter på 10,13 og med å løpe ankeretappen på 4 100 meter stafett under åttenasjoners i friidrett i Tokyo fredag.
2.Det er bare litt over 100 år siden vestlig musikk kom til Tokyo, men nå er den helt akseptert.
3.Det kan lede til" joint venturëproduksjon i Japan, sier NoblikkSannems administrerende direktør, Håkon Haldorsen som er i Tokyo for å underskrive kontrakten.
4.Diskotekene i Tokyo har 18 års grense, så disse er for unge.
5.Efter at de norske restriksjonene på området ble opphevet, har noen japanske handelshus allerede plassert forsøksordre på sild, sier Hiroyoshi Niwa, som er sjef for handelsseksjonen ved den norske ambassaden i Tokyo.
6.Forhandlinger pleier å føre til enighet, sa Japans utenriksminister Shintaro Abe oppmuntrende til EFkommisjonens visepresident Etienne Davignon, som var på besøk i Tokyo i forrige uke.
7.Ja, vi er i Tokyo kanskje en gang i året for å gå på spesielle forestillinger eller konserter.
8.Jeg kommer til Japan i den hensikt å hjelpe til med å skape og bevare et nytt forhold, sa den 53 år gamle koreanske lederen ved ankomsten til den strengt bevoktede Hanedaflyplassen i Tokyo.
9.Tokyo er" too busy, too crazy", for travel, for gal, smiler han i sitt lange sorte og grå skjegg.
10.Vi kan ikke forvente vekst i stålproduksjon alene, sa Nippon Kokans toppsjef Minoru Kanao i Utenrikskorrespondentenes klubb i Tokyo nylig.
11.Aftenposten dro til Tokyo for å presentere sider ved moderne, japansk hverdagsliv i forbindelse med den japanske uken.
12.Alex Cabiao har det riktige håndlaget med krydderoppsatsene på Restaurant Tokyo.
13.Allerede i vår skal norske fiskeprodusenter til Japan, sier landbruksminister Finn Isaksen som nå besøker Tokyo.
14.Ambassaderåd og konsul ved ambassaden i Tokyo Gunnar Henrikssøn Lindeman utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.
15.At SovjetUnionen nå tilbyr seg å selge reaktorer til Kina oppfattes i diplomatiske kretser i Tokyo som et forsøk på å forbedre forbindelsene med Kina.
16.Avgjørelsen ble tatt under femte sesjon av de spesielle mineralforhandlingene som ble avsluttet i Tokyo før helgen.
17.Bare rundt Tokyo er det nå 71 stasjoner som observerer rystelser i jordskorpen.
18.Beabourgutstillingen skal så videre til Hannover, Tokyo og Miami.
19.Beslutningen ble offisielt kunngjort i Tokyo idag.
20.Blant annet ble han invitert som eneste norske kunstner til grafikkbiennalen i Tokyo, og i 1983 deltok han på den internasjonale stormønstringen mot apartheid som nå vandrer verden rundt i FNs regi.
21.Blant annet skulle de opptre på festivaler i Tokyo og Nigeria.
22.Både Sovjet, Nederland, Danmark og DDR avholder sin OLuttagning i Tokyo.
23.Chun sa at han ville foretrekke at slike forhandlinger fant sted i Tokyo.
24.Da de første shinkansene raste ivei fra Tokyo mot Osaka 1. oktober 1964, var Japan et land som iherdig satset alt på å komme seg frem.
25.Danmark har allerede etablert seg i Tokyo.
26.De ble satt iverk efter bombeattentatet i Rangoon for vel ett år siden, men nå mener regjeringen i Tokyo at tiden er inne for mer normale forbindelser med Pyongyang, uten at det er snakk om diplomatisk anerkjennelse.
27.De japanske samuraifilmene er fremdeles gangbare i Tokyo, hvor Aftenposten for tiden er i forbindelse med Den japanske Kulturuke i Oslo.
28.Den 63 år gamle karrierediplomaten skal efterfølge Tomizo Arimoto, som efter planen skal vende tilbake til Tokyo senere i denne måneden efter å ha avsluttet en tre år lang tjeneste i Oslo.
29.Den har allerede Øivind Dahl underskredet med tiden 2.12.44 og 5. plass i Houston, mens Stig Roar Husby har chansen i Tokyo kommende søndag.
30.Den sovjetiske regjering gjengjeldte da med å utvise Knut Mugaas, som var Eksportrådets utsending ved den norske Moskvaambassade, og ambassadesekretær Kåre Hauge, som på det tidspunkt tjenestegjorde ved ambassaden i Tokyo.
Your last searches