Norwegian-Portuguese translation of afrikansk

Translation of the word afrikansk from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

afrikansk in Portuguese

afrikansk
generelladjective africano
Derived terms of afrikansk
Similar words

 
 

More examples
1.Ekvator" heter Serge Gainsburgs nye produksjon, og denne Frankrikes enfant terrible har gitt seg i kast med en roman av Georges Simenon om en mann som kommer til en afrikansk koloni for å skape seg en formue.
2.Hvor er kunsten ?" - forestillingens åpningsspørsmål var adekvat på bakgrunn av gruppens ønske om å finne tilbake til noe som er en nasjonal og afrikansk identitet.
3.Les cooperants" (De samarbeidsvillige) gir et bilde av idealistisk afrikansk ungdom, syv studenter, som beslutter å gjøre en innsats i en landsby i Kamerun for å bedre forholdene der, blant annet hjelpe til med innhøstningen.
4.Rabarbraselgeren" er en historie om en liten afrikansk gutt som drømmer seg kjekk og rik og som vinner respekt gjennom å avsløre smuglere.
5.(NTBAFPDPA) Algeries president Chadli Bendjedid foreslo onsdag at Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU) skal opprette et spesielt krisefond for nødssituasjoner som den nåværende tørkekatastofen i Etiopia.
6.Afrikansk musikk har vært levende i mange hundre år og lever ennå, sier han.
7.Det er første gang at man arrangerer slike kurs for å undervise i afrikansk dans og afrikansk trommespill.
8.Er det sant at jeg virker så vellykket utad, sier hun med mild forskrekkelse, og ser seg rundt i huset på Grorud som tvillingene Øyvind og Erlend på seks år er i ferd med å omgjøre til en afrikansk hytte før de lager te til seg selv og går over til hesteleken.
9.I begynnelsen var det rart og ensomt å slå på afrikansk tromme i Norge, sier han.
10.Jeg skulle spille en haremsdanserinne med afrikansk bakgrunn og til første prøve tok jeg med en plakat som noen venner hadde bragt med fra en panafrikansk konferanse.
11.Vi forteller barna at vi er en heldig familie som kan nyte godt av tre forskjellige kulturer - en afrikansk, en norsk og en amerikansk.
12.Vi lyttet på både afrikansk og sydamerikansk radio, og hadde jevnlig kontakt med Bergen radio hjemme i Norge, og vi snakket med utenlandske forskere på andre stasjoner.
13.Afrikansk kultur er ikke daglig kost på våre nordlige breddegrader.
14.Afrikansk musikk spilles over hele det amerikanske kontinent, men når det gjelder de nevnte kurs, så blir det en innføring i rytme og musikk med elementer fra afrobrasiliansk musikk, forteller Barth Niva, som ser på karnevalet som en meget positiv ting når det gjelder menneskelig kontakt.
15.Afrikansk trommemusikk fremføres idag av elever på Elverum Folkehøyskole i skolens kombinerte fest og gymnastikksal, samme sal hvor Stortinget i 1940 vedtok den såkalte Elverumsfullmakten.
16.Bedu Annan fra Ghana som har gjestet Danseloftet flere ganger, kommer, sammen med sin trommeslager Paul Edoh fra Nigeria tilbake til Oslo for å undervise i afrikansk dans og rytmikk i tiden 4.
17.Bedu og Paul, som har arbeidet sammen i 10 år, utfyller hverandre på en praktfull måte, ifølge Else Quale, som opplyser at bindende påmelding må skje innen 25. mai til Danseloftet, hvor Anne Staubo vil gi nærmere opplysninger om dette sommerkurs i afrikansk dans og rytmikk.
18.Blant annet er denne ukens toppmøte i Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU) i Addis Abeba blitt brukt som påskudd for å få vestlige fly bort fra flyplassen i hovedstaden.
19.CAK har også siden 1980 hatt en eksperimentalgruppe i afrikansk dans, som har til formål å arbeide mer avansert og eksperimentelt innenfor afrodans, samt å gi oppvisninger.
20.DE 51 medlemslandene i Organisasjonen for afrikansk enhet (OAU) vil under sitt årlige toppmøte i mai bestemme om de skal opprette en flernasjonal forsvarsstyrke i det sydlige Afrika for å beskytte landene i området mot angrep fra SydAfrika.
21.Da fikk barn og ungdom sminke seg" afrikansk" og lage Afrikainspirerte klær.
22.De er et rodukt av en urban afrikansk kultur sterkt påvirket av Vesten.
23.De siste års tørkekatastrofer har bare gjort forholdene verre, og nå kan ikke engang" afrikansk øl" (et gjæret brygg av forskjellige planter, i en sammensetning som varierer fra det ene område til det annet) hjelpe dem til å flykte fra virkeligheten.
24.Den myrdede våpenhandler ble funnet just da en viktig afrikansk delegasjon gjestet København. Den kvinnelige statsråd som denne sak sorterte under, gjorde sitt beste for å sikre seg at folketingsbetjenten fortiet sannheten.
25.Den store moten er cartoondesign fra 50tallet som spiller på det humoristiske, dernest kommer safarilook, med leopardmønster, afrikansk folklore og fauna.
26.Dessverre mangler forfatternavnet, men det har bilde av en afrikansk kvinne - og innholdet tyder på at det er skrevet av et afrikansk menneske.
27.Desto hyggeligere er det at vi hele neste uke får chansen til å bli kjent med afrikansk film, musikk, dans, litteratur og historie i et arrangement som kalles Afrikansk kulturuke.
28.Det blir også anledning til å øve seg i calypso og afrikansk dans.
29.Det er en sterk religiøs kunst med dype røtter i afrikansk forfedrekultus.
30.Det er folkemusikken han brenner for nå, både norsk og afrikansk.
Your last searches