Norwegian-Portuguese translation of alkoholisme

Translation of the word alkoholisme from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

alkoholisme in Portuguese

alkoholisme
medisinnoun alcoolismo [m]
Similar words

 
 

More examples
1.OBS. Viktigt" er senere kommet ut som bokhandlerbok, og tar opp en rekke alvorlige emner som mange barn går og tenker på, som alkoholisme, død, krig og miljøforurensning.
2.Trygderetten uttalte kategorisk uten noen begrunnelse, at alkoholisme måtte betraktes som en sykdom og måtte behandles på like fot med andre organiske sykdommer.
3.Det er enormt mye alkoholisme blant kvinner, sier hun.
4.Det er mulig at vi her har et verktøy som kan hjelpe oss til å finne ut om noen er sterkere disponert for å utvikle alkoholisme enn andre.
5.Det nytter ikke å straffe vekk hverken alkoholisme eller narkomani.
6.Dette er ingen film om alkoholisme, men et opprør mot de vilkår som tilværelsen underkaster oss, sa Huston som ikke nok kunne berømme Albert Finneys innsats i hovedrollen, definitivt filmens sterkeste poeng.
7.Så utbredt som alkoholisme er idag, har nok mange ensomme og ulykkelige ektefeller behov for kontakt med AlAnon, sier kvinnene i Oslogruppen, som er i alderen 2273 år.
8.Alkoholikere med varige problemer og diagnosen ren alkoholisme bør fortsatt ha anledning til å få uførepensjon, mener han.
9.Alkoholisme blant kvinner øker kolossalt, og undersøkelser viser at yrkesarbeidende kvinner drikker mer enn hjemmeværende husmødre.
10.Alkoholisme er en sykdom som kan ramme hvem som helst, og de aller fleste kan bli rehabilitert, hevder den svenske lege Monica Getz som har reist verden rundt for å studere alkoholistbehandling.
11.Alkoholisme er et symptom på at noe er galt fatt i samfunnet.
12.Alkoholisme er noe helt annet enn det man tror i Skandinavia.
13.Allerede før vi dro til Hazelden, skjønte jeg at min mann måtte greie sin alkoholisme selv.
14.Av de mer avgrensede symptomer nevnes alkoholisme, virkelig depresjon og selvmord blant både voksne og barn.
15.Bests forsvarer mener at den fordums fotballstjerne er straffet ekstra hardt fordi han er en kjent person, men lover at Best vil samarbeide med fengselsmyndighetene, selv om han mener Best er ilagt en tilleggsstraff fordi han må begynne soningen en uke før jul. Bests forsvarer mente at dommeren måtte ta Bests alkoholisme som en formildende omstendighet, og at det talte til Bests fordel at han bare en gang tidligere var tatt for promillekjøring.
16.Da jeg kom hit, dreide alt seg om min samboers alkoholisme.
17.De etablerte oppfatninger om at nød og" utstøtelse" skaper alkoholisme og annet misbruk stemmer ikke.
18.De presiserer videre at det er en god overensstemmelse mellom dødsfall, skrumplever og antall tilfeller av alkoholisme pr. innbygger.
19.De siterer den amerikanske psykiater Jellinek, hvis berømte bok" Sykdomsbegrepet alkoholisme" førte til at den amerikanske legeforening klassifiserte alkoholisme som sykdom.
20.Den amerikanske legeforening anerkjenner at alkoholisme er en sykdom som kan holdes i sjakk, men ikke kureres.
21.Dessuten har den amerikanske helseorganisasjonen helt siden 1970 offentlig bekjentgjort at alkoholisme er en sykdom, sier Maryann, og mer sier hun ikke om det.
22.Det er imidlertid klart at alkoholisme, narkomani, store psykiske problemer, nært forhold til personer fra land med andre samfunnssystemer eller for eksempel en økonomi som er så anstrengt at den kan friste til utroskap, vil spille inn.
23.Det er mange mødre blant alkoholikerne, og kvinnekonferansen viet emnet mor og alkoholisme bred debatt.
24.Det er åpenbart at visse miljøfaktorer må være tilstede før slike utsatte grupper eventuelt blir rammet av sykdommen alkoholisme, sier Begleiter.
25.Det har vi visst, men på en måte har vi lukket øynene for det fordi vi kan for lite om kvinnelig alkoholisme, uttaler Sonja Vaglum til Aftenposten.
26.Det hjelper oss meget i vårt arbeide, men jeg har følelsen av at alkoholisme stadig er et hysj / hysjproblem i din del av verden, sier Maryann med et forsiktig smil.
27.En av seks sovjetborgere blir født syk og har arvelige svakheter på grunn av alkoholisme.
28.Er alkoholisme sykdom ?
29.For mange er alkoholisme en familiesykdom som berører både barn og voksne.
30.For øvrig er alkoholisme ifølge Statens eget lønnsregulativ ansett som sykdom og ikke som straffbart forhold.
Your last searches