Norwegian-Portuguese translation of ane

Translation of the word ane from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ane in Portuguese

ane
tenkeverb suspeitar, desconfiar
  mental fornemmelseverb pressentir, sentir
Synonyms for ane
Derived terms of ane
afghaner, amerikaner, endepunkt for jernbane, anekdot, anekdotisk, anemi, anemisk, anemometer, anemone, aneroidbarometer, anestesi, anglikaner, anelse, bahamaner, bane, bane seg vei, bane vei for, banebrytende, baseballbane, berg-og-dal-bane, kabelbane, vanedannende, bli allment anerkjent, bomullsflanell, brasilianer, canelloni, colombianer, costaricaner, domstol med tillempet sedvanerett, ecuadorianer, emanere fra, enskinnebane, anerkjennelse, fane, fanebærer, flanell, flanere, for vane, bringe på bane, formane
fotballbane, fotpanel, frammanende, ha en forutanelse, haitianer, hane, hanegal, sjøanemone, immanent, indianer, indianertelt, indianerkvinne, indre kjønnsorganer, indre kjønsorganer, ikke har den minste anelse, interplanetarisk, iraner, irriterende vane, skøytebane, japaner, jernbane, jernbaner, jernbaneselskap, jernbanebom, jernbaneforbindelse, jernbaneovergang i plan, jernbanelinje, kanel, kappløpsbane, karavane, kløyvd gane, Koranen, kjørebane, kubaner, kvinnelig kubaner, legge av en uvane, landingsbane, latinamerikaner, liane, løpebane, maner, manet, mane til, marokkaner, meksikaner, mohammedaner, orrhane, muhammedaner, omløpsbane, onanere, overfalle og rane, pakistaner, panel, panele, panelkle, paneldeltager, panelhøne, panelhøns, panere, permanent, pernisiøs anemi, planere, planet, planetarium, planere ut, profanere, profanering, puertorikaner, puritaner, racerbane, rane, raner, republikaner, Rio de Janeiro, røre seg i en bane, rutsjebane, sanere, sedvane, skjærcelleanemi, skytebane, slitbanemønster på dekk, solpanel, sope banen med, spane, speedwaybane, start- og landingsbane, startbane, stridshane, strikt vegetarianer, svane, sørafrikaner, søramerikaner, tennisbane, trane, tranebær, tunnelbane, hanekjemping, hanekamp, hanekylling, ung svane, oppmane, vane, vaner, Vatikanet, vegetarianer, Veteranenes dag, soneplanere for, soneplanering, vaneforbryter, anerkjenne, anestesere, frarane, gane, mane, panegyrere, plane, stane, tane, tilrane, trepanere, afrikaner, albaner, amerikaner fra Mexico, anekdote, aner, anerkjennende, anerkjent, autobane, bane-, banelegge, banevokter, bankraner, brystpanel, cubaner, fontanell, formanende, forutane, forutanelse, ganelyd, golfbane, guatemalaner, gå i bane rundt, ha for vane, hengebane, honduraner, intetanende, jernbaneperrong, jernbaneskinne, kastrert hane, kjønnsorganer, kurtisane, livsorganer, lutheraner, mane fram, manerer, manesje, mellom kjønnsorganet og anus, nicaraguaner, nordamerikaner, peruaner, planetarisk, rane til seg, rullebane, salvadorianer, slitebane, svanehals, svevebane, taubane, tilranelse, tronraner, undergrunnsbane, valeriane, veddeløpsbane, bobbane, panegyrikk, sjikane, vanemessig, ikke anerkjent trosretning, manet fram, glane, t-bane, bilbane, rallybane, emanere, datanettverk, intranett, i lange baner, dominikaner, en anelse, isbane
More examples
1.For 13 år siden avbrøt jeg fornuftige studier og reiste til New York uten å ane hva jeg skulle gjøre der.
2.Blir det slått hull i vår streikerett her i landet, vil dette få ringvirkninger vi knapt kan ane, sa Brunsell.
3.Dette var en gjennomført bra kamp fra vår side, erklærte Per Otto Furuseth, som mente å kunne ane at bitene er i ferd med å falle sammen til et bilde.
4.Du skulle sett på fjellfant, du, sier Stian (10) og Ane (7) der de ved frokostbordet på Leirvassbu trekker frem sitt møte med røyskatten på stien mellom Krekkja og Kjeldebu som sin fineste opplevelse på fjellferien til nå.
5.Fordi Kirken skal være og fungere konkret som et trossamfunn, blir Kirkemøtet et øverste møte der vi alle skal kunne ane eller endog se enheten i troen på Jesus Kristus og derfor ha frihet til å virke i de organer som er tjenlige i kirke og organisasjoner.
6.Menneskene finner opp ting og bruker dem uten å ane hvilke konsekvenser det kan få for vår verden.
7.Punkernes utseende opptar meg, i glimt kan man ane noe følsomt og tandert bak den harde masken og den utfordrende fasaden.
8.Ane Cecilie Røed er ansatt som konsulent innen informasjonssøking på internasjonale databaser på oppdrag.
9.Avkledd all utvendig dramatikk var forsøket med lørdagsstengning nettopp et forsøk, et eksperiment som man ikke kunne ane virkningen av, bortsett fra at stengningen ikke var noen direkte katastrofe i seg selv.
10.Ballen ble slått i hytt og vær, bredden i angrepsspillet ble helt borte, og hjemmepublikum begynte faktisk å ane uråd.
11.Da de imidlertid så de sivilkledte gå inn i en bil utenfor huset, begynte de å ane at det dreiet seg om sivilt politi.
12.Da hun så sjåføren gå ut og hjelpe en yngre kvinne med bag og baby i bæresele ut av bilen, begynte hun å ane.
13.Da kunne vi lære vedkommende bedre å kjenne og andre kunne ane hvilken krets man tilhørte.
14.De følger det kan få for samfunnet, kan man bare ane.
15.De første meldinger om ulykken tydet på at fiskebåten" Ane Katrine" kan ha fått en tysk ubåt i trålen.
16.De mange som har sett på gruppen med skepsis og håpløshet begynner gradvis å ane resultater, som om 510 år kan sette merker i Latin og SentralAmerikas historie.
17.De nye" lykkepillene" og beroligende tablettene hadde hatt en strykende omsetning over hele verden i nærmere tyve år før vitenskapen begynte å ane hvorledes de fungerer.
18.De strutter av uhøytidelig skaperglede og lar en ikke ane noe om alt arbeidet som ligger bak.
19.Den knugende norskheten er i ferd med å slippe taket, og her og der kan vi snart ane tilløp til sydlandsk humør - og stemning.
20.Dens eksistens kan man bare ane ved at det lysner på horisonten midt på dagen.
21.Dersom Egil ikke innfant seg på arbeidsplassen til fastsatt tid, ville man ane uråd der og kontakte henne på konditoriet.
22.Det ble mer dramatikk under gårsdagens høytidsstund i Oslo enn noen på forhånd kunne ane.
23.Det eneste han kan gjøre er å" tie og gruble og ane".
24.Det er da tale om en sekundær bruk, som jeg ikke behøver ane noe om, langt mindre behøver å få noen betaling for at artikkelen brukes en gang til, eller kanskje går inn i en artikkel om databaserett som den amerikanske forsker skriver.
25.Det samme har politikerne vært, selv om man har kunnet ane en viss skepsis på regjeringshold.
26.Det var de urørte klærne hans på soveværelset som fikk henne til å ane uråd (oppga hun under forhøret).
27.Det var en isnende følelse å vite at det inne i stuen, hvorfra hun svakt kunne ane surret av muntre stemmer, fantes to mennesker som i den grad ville henne vondt.
28.Efter store spenningsmessige utladninger lar Nordheim verket munne ut i lange linjer med velklang som svakt lar oss ane at det hos avantgardisten skjuler seg en umiskjennelig romantiker.
29.Eiks polske trener begynner vel efterhvert å ane konturene av det serielaget hele Tønsbergområdet venter skal sette VIF på plass i åpningsrunden.
30.En time efter at flyet skulle ha landet i Hongkong, fortsatte det imidlertid å sirkle over det tette skydekket, og noen hver begynte å ane at noe var alvorlig galt.
Similar words

 
 

ane as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) aneanendeant
Indikative
1. Present
jeganer
duaner
hananer
vianer
dereaner
deaner
8. Perfect
jeghar ant
duhar ant
hanhar ant
vihar ant
derehar ant
dehar ant
2. Imperfect
jegante
duante
hanante
viante
dereante
deante
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde ant
duhadde ant
hanhadde ant
vihadde ant
derehadde ant
dehadde ant
4a. Future
jegvil/skal ane
duvil/skal ane
hanvil/skal ane
vivil/skal ane
derevil/skal ane
devil/skal ane
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha ant
duvil/skal ha ant
hanvil/skal ha ant
vivil/skal ha ant
derevil/skal ha ant
devil/skal ha ant
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle ane
duville/skulle ane
hanville/skulle ane
viville/skulle ane
dereville/skulle ane
deville/skulle ane
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha ant
duville/skulle ha ant
hanville/skulle ha ant
viville/skulle ha ant
dereville/skulle ha ant
deville/skulle ha ant
Imperative
Affirmative
duan
viLa oss ane
derean
Negative
duikke an! (an ikke)
dereikke an! (an ikke)
Your last searches
ane