Norwegian-Portuguese translation of angå

Translation of the word angå from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

angå in Portuguese

angå
generellverb dizer respeito a, concernir, referir
  røreverb concernir, afetar, tocar
Synonyms for angå
Derived terms of angå
Anagrams of angå
More examples
1.DET er dette som må angå oss.
2.Den vil angå mer enn 200 millioner mennesker som hører med til urbefolkningene rundt i verden.
3.Derfor vil verden alltid angå oss, uten at vi henger fast i religiøs, videnskapelig, politisk eller økonomisk båstenkning.
4.Drivkraften i deres virksomhet er, som nevnt, at de har noe sentralt og viktig på hjertet - noe som bør angå oss alle.
5.Ihvertfall vil første del av boken angå de aller fleste av oss, fordi Vibeke Engelstad her går inn på almenmenneskelige livsprosesser.
6.Men den tredje boken er likevel garantert å angå langt flere mennesker, både dem med og uten såkalt selvtillit.
7.Men det er en rabbiner som kan underholde et millionpublikum med en høyst spesiell versjon av den jødiske verdenssmerte som likevel kan angå de fleste.
8.Men en sak kan naturligvis angå flere eller færre.
9.Når Kirke og undervisningsdepartementet vil avvikle faget, vil dette angå både skolens indre liv, forholdet mellom hjem og skole og den almene politiske debatt.
10.Når det er sagt vil jeg også legge til at alle former for aksjoner er tankevekkende for den det måtte angå...
11.Pedersen og Pettersens boktittel er imidlertid også basert på grundige undersøkelser i felten, og begge bøker representerer verdifull kartlegging av dagliglivet i disse institusjonene for våre minste, som burde angå så mange.
12.Politiet skal på forhånd gjennomgå avisene og klippe ut alt stoff som måtte angå Treholts egen sak.
13.Norsk kulturliv ser ut til å angå våre politikere for lite i deres hverdag, og det har sviktet på presentasjonen av norsk kultur i utlandet.
14.Den handler om bruken av forsøksdyr, den første boken på norsk om et omstridt og vesentlig tema, som bør angå oss alle.
15.Det er forlengst en pulverisert virkelighet som ikke kan angå noe levende menneske.
16.Det kan angå forhold av forskjellig slag både i personliv og samfunnsliv.
17.Det utelukkes ikke at saken kan komme til å angå også medarbeidere ved John Walkers detektivbyrå.
18.Eldreomsorgspolitikken er noe som bør angå oss alle.
19.Ferie blir det ikke på hverken Anh eller Nhut iår, men det synes ikke å angå dem i det hele tatt.
20.Forsvareren sa at spørsmål vedrørende forholdene i MidtØsten eller Afghanistan, som er nevnt i tiltalebeslutningen, overhodet ikke kan angå Norges sikkerhet.
21.Fra Bærum Høyres side har det hele tiden vært forutsetningen at alle relevante forhold i Emma Hjorthsaken skal belyses, også de som måtte angå en enkelt person.
22.Før de sa adjø, lovet politimesteren å holde kommandør KelvinBoyd orientert om alt som måtte angå et eventuelt vrakfunn, slik at han igjen kunne underrette britiske myndigheter.
23.Innslagene skal angå Norge, det kreves dramatisk billedmessighet og en viss geografisk nærhet.
24.Kan dette angå oss, tro ?
25.Kunne vi bare få teatret til å angå folk.
26.Når det gjelder dokumenter med militære opplysninger, anser retten at dette vil kunne angå rikets sikkerhet.
27.Når noe ligger et annet menneske sterkt på hjertet, må det angå oss.
28.Som en advarsel - eller løfte - til dem det måtte angå.
29.Temaene" Er alt godt farlig" og" Hvor farlig er godstolen ?" så ut til å angå de fleste.
30.Til sist var de ikke annet enn tilskuere til et basketak som faktisk ikke behøver angå dem.
Similar words

 
 

angå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) angåangåendeangått
Indikative
1. Present
jegangår
duangår
hanangår
viangår
dereangår
deangår
8. Perfect
jeghar angått
duhar angått
hanhar angått
vihar angått
derehar angått
dehar angått
2. Imperfect
jegangikk
duangikk
hanangikk
viangikk
dereangikk
deangikk
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde angått
duhadde angått
hanhadde angått
vihadde angått
derehadde angått
dehadde angått
4a. Future
jegvil/skal angå
duvil/skal angå
hanvil/skal angå
vivil/skal angå
derevil/skal angå
devil/skal angå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha angått
duvil/skal ha angått
hanvil/skal ha angått
vivil/skal ha angått
derevil/skal ha angått
devil/skal ha angått
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle angå
duville/skulle angå
hanville/skulle angå
viville/skulle angå
dereville/skulle angå
deville/skulle angå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha angått
duville/skulle ha angått
hanville/skulle ha angått
viville/skulle ha angått
dereville/skulle ha angått
deville/skulle ha angått
Imperative
Affirmative
duangå
viLa oss angå
dereangå
Negative
duikke angå! (angå ikke)
dereikke angå! (angå ikke)
Your last searches