Norwegian-Portuguese translation of aspekt

Translation of the word aspekt from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aspekt in Portuguese

aspekt
subjektnoun faceta [f]
  utseendenoun ar [m], aspecto [m]
  sidenoun lado [m], aspecto [m]
  detalj noun detalhe [m], particular [m], aspecto [m], pormenor [m]
Synonyms for aspekt
Anagrams of aspekt
Similar words

 
 

More examples
1.Det er hva bokens prest har å si Tore Hamsuns Abel, dette aspekt av ham selv.
2.Kløvereng på Ringerike" fra 1895 er jo Monetinspirert i koloritt og malemåte, sammen med kvinneportrettet med syriner i samme sal gir det et nytt aspekt ved düsseldorferen og tablåmaleren Hans Gude.
3.Det er imidlertid også et annet aspekt ved denne terroren, nemlig at regjeringens politikk overfor araberne er en medvirkende årsak, hevder MendesFlohr.
4.Det er muligens et annet aspekt ved utviklingen, mindre og mindre grupper... i 50 og 60årene kunne man grovt regnet henvende seg til grupper som" Mods" eller" Beatnicks"...
5.Et aspekt ved sosiologi idag er de fanatiske grupper som bruker alle midler for å sikre seg tilhengere.
6.For det første har vi det patriarkalske aspekt, avstamningen, og her er kong Hussein et åpenlyst eksempel.
7.Ja, og kommunikasjon er nettopp et meget viktig aspekt idag.
8.Jeg har ikke noe problem med å se det sosiale aspekt i Bokredittdommen, sier skattedirektør Willy Ovesen til Aftenposten.
9.Med hensyn til det politiske aspekt, understrekes nødvendigheten av å fremme dialogen, demokratiet, nasjonal forsoning og respekten for menneskerettighetene.
10.Barna angår sigøynere i ethvert aspekt i livet.
11.Den aspekt som har diskuterats mest är de nuvarande TVbolagens finansiella klämma och kreativa oförmåga.
12.Den moderne Narcissos, som bilde på mannens labilitet i en tid hvor mer enn ett rollemønster diskuteres og inflateres, er heller intet uvesentlig aspekt.
13.Der vil man fortsatt få se de tunge produkter og den sofistikerte teknikk for de rene offshoreoperasjoner, mens NorShipping vil konsentrere seg om det maritime aspekt ved offshoreaktiviteten.
14.Dersom det økonomiske aspekt ved kinodriften kommer i annen rekke og det kulturelle i første, vil man oppleve å få en ganske annen situasjon.
15.Dessuten er det et aspekt vi vet lite om, nemlig hva slags virkning sur nedbør har på sopp.
16.Dessuten er det kommet til et aspekt som tidligere ikke har vært tatt med i regnskapet : det økologiske.
17.Dessuten i langt større grad vektlegge det litterære aspekt.
18.Dessverre er også det kunstneriske aspekt heller pauvert utviklet og utnyttet.
19.Det blir også pekt på det brede aspekt våpensalget spenner over.
20.Det er - eksempelvis - et viktig aspekt å trekke folkediktningen frem som mønster og motivgivende i en rekke tilfelle, men hva (også eksempelvis) med innflytelsen fra Heine ?
21.Det er allikevel det minst interessante aspekt ved spillet, så lenge Bergman gir alminnelige og almengyldige svar på spørsmålet om hvor høy den menneskelige pris er, for å skape kunst.
22.Det er i forholdet til en slik mulighet jeg mener det psykologiske aspekt må komme inn med full tyngde.
23.Det er i perioden 19701978 skjedd en endring i retning av større vekt på det medmenneskelige aspekt.
24.Det gjelder ikke minst det psykiske aspekt, som blir viet altfor liten oppmerksomhet selv om behandlerne gjør så godt de kan.
25.Det hele inneholder med andre ord et dobbelt aspekt, selv om det er umulig å trekke noen eksakt grense mellom sunnhet og helse på den ene side og økonomi på den annen.
26.Det politiske aspekt ved festforestillingen vil bli besørget av statsministeren og partiformannen som begge vil holde korte taler.
27.Det sosiale aspekt er drivkraften i arbeidet vårt, derfor jobber vi gratis, sier Reidar Gunder engasjert.
28.Dette aspekt ble ikke minst understreket sist sommer, da det japanske Fujifilmselskapet leide et luftskip for en seksmåneders turne kyst til kyst i USA.
29.Dette aspekt kom tydelig frem i 1933, da Nolde og en rekke andre kunstnere (også ikkepartimedlemmer) håpet å få opphøyet ekspresjonismen til den tyske kunst.
30.Dette aspekt understrekes sterkere i konfirmantopplæringen enn tidligere.
Your last searches