Norwegian-Portuguese translation of avler

Translation of the word avler from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avler in Portuguese

avler
yrke - mannnoun agricultor [m]
  yrke - kvinnenoun agricultora [f], produtora rural [f]
Anagrams of avler
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg tror nok det skulle bli vanskelig å masseprodusere den kompliserte treskulpturen, men jeg stiller gjerne opp og avler tvillinger andre steder om det skulle være interesse for det.
2.Napoli har enorme behov for hjelp, men det er en kjent sak at penger avler penger, sier de.
3.Den regionale sekretær for sikhene på den vestlige halvkule, Krishna Kaur Khalsa, betegnet mordet som" beklagelig", men tilføyde at" vold avler vold".
4.Denne situasjonen avler en pragmatisk skepsis, også når det gjelder fremtiden, advarer BullHansen.
5.Denne urettferdigheten avler vold og krig.
6.Dertil har misjonen gode erfaringer for at nytt arbeide avler nye givere.
7.Det er ganske utbredt å dyrke cannabis sativaplanter i Norge, og de mer avanserte dyrkerne avler frem" norske" planter.
8.Energi avler energi, mat og mosjon hører nøye sammen.
9.Enhver hytte" avler" mer eller mindre organisk avfall.
10.Er det ikke slik at kjedsommeligheten og likgyldigheten stadig avler flere barn ?
11.Folk som har kanarifugler som hobby avler ut i fra nedarvede egenskaper, og de unge fuglene læres opp av maestroer !
12.For mye fuktighet avler bare sopp og tørr hud, får vi vite.
13.Ingen kan nekte folk å bruke en HDhund i avlen, men de fleste oppdrettere vet heldigvis at de lager ris til egen bak, om de avler på syke hunder og selger hvalper med defekter.
14.Krigen avler sine helter så vel som sine svikere.
15.Mennesker myrder mennesker og avler nye mennesker.
16.NARKOTIKAbruk og akseptering avler misbruk.
17.Selv tror ikke McKey at vold og terror løser noen problemer - det avler bare nytt hat, ny vold.
18.Står det antiheroiske sterkt i samfunnsdebatten og åndslivet, avler det lett en oppfatning av det heroiske som noe falsk.
19.Urettferdigheten avler vold og krig.
20.Vi innser hvordan fattigdom avler brutalitet også i rettspleien.
21.Vold avler vold.
22.Vold avler vold, så enkelt og tragisk er det.
23.At tvang avler annet enn motvilje, også sproglig, burde Høyres politikere begripe.
24.Den avler ny proteksjonisme, og resultatet er at verdensøkonomien faller i koma.
25.Det avler usikkerhet, håpløshet, frustrasjon.
26.Dette er miljøet som avler den store bokser.
27.Drøyt 200 000 amerikanere dyrker idag marihuana for videresalg, mens anslagsvis ytterligere fire millioner mennesker avler marihuana for eget bruk.
28.En tollunion skaper derfor splittelse i blokker ved at proteksjonisme alltid avler ny proteksjonisme, det vil si hindringer for verdenshandelen.
29.Fattigdom og nød avler oppfinnsomhet og fantasi.
30.Flyvelederyrket avler tapere efterhvert som alderdommen gjør det vanskelig å henge med, sier Rolf Skrede.
Your last searches