Norwegian-Portuguese translation of avlese

Translation of the word avlese from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avlese in Portuguese

avlese
instrumentverb ler
Synonyms for avlese
More examples
1.En sjeldenhet De ikke tror vil la seg avlese prismessig ?
2.Da toget herrene inn med Tsjernenko som bergravelseskommisjonens formann i teten, men nå kunne man til en viss grad avlese den dagsaktuelle situasjon i politbyrået.
3.Da ulykken inntraff, var arbeiderne i ferd med å avlese instrumentene rett over sprengningsstedet.
4.Denne skal ifølge overingeniøren gjøre det enkelt å avlese hvor mye mottageren har sett i forhold til hva som er betalt, og hva vedkommende har valgt å se.
5.Det kan man avlese ved å oppspore et nedbrytningsprodukt av serotonin som kalles 5HIAA.
6.Dette kan vi også avlese idag, takket være en ny type ultralydapparat.
7.Farvestoffet ble sluppet i bekker og vannhull på Nigardsbreen, og siden kunne man avlese konsentrasjonene av farvestoff nede foran brefronten ved Nigardsvannet.
8.Gjennem et vindu i telefonapparatet kan man så avlese tellerskrittene efterhvert.
9.I forhold til alle disse politiske aktstykker vil partiene bli veiet og målt, og resultatene vil man efterhvert kunne avlese på de månedlige meningsmålinger.
10.I praksis flytter man bare en sirkel rundt på skjermen og kan avlese farten på blodstrømmen innenfor denne sirkelen.
11.Man vil også ofte kunne avlese rangordenen innenfor en gruppe ved å se på plasseringen ved bordet.
12.Nå er ulykken at man får sin identitet ved å avlese omgivelsenes reaksjoner.
13.Oslo har mange store, eldre leiegårder uten heis, og det ville ha blitt et virvar når folk skulle avlese de ulike typer målere.
14.På denne skjermen kan man bl.a. avlese sjøoverflatens temperatur.
15.Skriften på pengesedlene var opprinnelig skravert over med kulepenn, men ved hjelp av infrarød bestråling foretatt ved Kriminalpolitisentralen kunne skriftekspertene uten vanskeligheter avlese skriften gjennom skraveringene.
16.TAR man for seg meningsmålingene i tiden efter fjorårets kommune og fylkestingsvalg, er det visse trekk som lar seg meget klart avlese.
17.Til tross for at Japan er et ytterst moderne samfunn, det kan vi avlese av landets teknologi, er det nok mange som henter store deler av sine forestillinger om denne energiske nasjon fra serier som" Shogun".
18.Tollerne i Hån ved E18 mener de kan avlese nordmenns interesser for sommerstevner i Värmland og Dalsland på spritbeslaget.
19.Vi kan sikkert avlese en og annen reaksjon hos dommeren når vi kommer frem til riktig løsning, foreslår Petter.
20.Vi kan skjelne forskjellige typer biler fra hverandre, om det er et vogntog, en lastebil eller en personbil som passerer, og vi kan også avlese farten og om det dreier seg om tungtransport eller lettere last, forteller han til avisen.
21.Via disse satellittene blir nødpeilesignalene sendt videre til mottagerstasjonen, og ved hjelp av meget avansert teknisk utstyr kan man avlese flyets eller skipets posisjon.
22.Bankene kan velge om de vil gi opplysningene på magnetbånd som skattevesenet kan avlese direkte med sitt EDButstyr, eller på papir.
23.DET interessante her er imidlertid den trend vi kan avlese i de samme talloppgaver.
24.De som vet, kan fortelle at hans internasjonale popularitet lar seg avlese i et platesalg på over en milliard DM - og utsolgte hus ukevis på forhånd til hver eneste opptreden.
25.Den som vil bli kjent med Oslo og synes det kan være spennende å avlese byens liv fra dens fortid til idag, har fått en inspirerende veileder.
26.Den utglidning man kan avlese i statistikken over antall promillekjørere, slik direktør Leif A. Ellevset i Trygg Trafikk påpeker, må stanses.
27.Den utglidningen man nå kan avlese rent statistisk, må stanses.
28.Denne tendensen lar seg bokstavelig talt avlese rent statistisk.
29.Det er et tungt løft å gå inn alene, og efter min oppfatning kan man avlese konsekvensene av svenskenes lovgivning direkte ved å se på listen over hvem som nå har søkt konsesjon.
30.Dette kan vi avlese gjennom et lite påaktet trekk som gjelder forbindelsen KunnskapMoral i utdanningssystemet i dag.
Similar words

 
 

avlese as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avleseavlesendeavlest
Indikative
1. Present
jegavleser
duavleser
hanavleser
viavleser
dereavleser
deavleser
8. Perfect
jeghar avlest
duhar avlest
hanhar avlest
vihar avlest
derehar avlest
dehar avlest
2. Imperfect
jegavleste
duavleste
hanavleste
viavleste
dereavleste
deavleste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avlest
duhadde avlest
hanhadde avlest
vihadde avlest
derehadde avlest
dehadde avlest
4a. Future
jegvil/skal avlese
duvil/skal avlese
hanvil/skal avlese
vivil/skal avlese
derevil/skal avlese
devil/skal avlese
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avlest
duvil/skal ha avlest
hanvil/skal ha avlest
vivil/skal ha avlest
derevil/skal ha avlest
devil/skal ha avlest
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avlese
duville/skulle avlese
hanville/skulle avlese
viville/skulle avlese
dereville/skulle avlese
deville/skulle avlese
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avlest
duville/skulle ha avlest
hanville/skulle ha avlest
viville/skulle ha avlest
dereville/skulle ha avlest
deville/skulle ha avlest
Imperative
Affirmative
duavles
viLa oss avlese
dereavles
Negative
duikke avles! (avles ikke)
dereikke avles! (avles ikke)
Your last searches