Norwegian-Portuguese translation of avstedkomme

Translation of the word avstedkomme from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avstedkomme in Portuguese

avstedkomme
utføreverb concluir, completar, alcançar, realizar, dar cabo de, efetuar
Synonyms for avstedkomme
More examples
1.Aftenposten sier i en leder at" vi hører jo fra tid til annen om hva en forsinket pubertet kan avstedkomme.
2.At de nye partiklene ikke ble oppdaget tidligere beror på at det ikke har eksistert noen maskin som kunne avstedkomme energier store nok til å skape så tunge kjemper.
3.DETTE er tall som må avstedkomme politisk handling.
4.Den nye straffeprosessloven krever at dommerne skal gi mer utførlige begrunnelser for varetektskjennelser, noe som vil avstedkomme merarbeide for dommerne.
5.Den smule nervøsitet som dette måtte avstedkomme ble raskt fjernet ved siste meldepost, en drøy kilometer fra mål.
6.Den unormale temperaturskiftningen, med en oppvarming av atmosfæren der sollyset ble fanget inn, og en avkjøling ved jordoverflaten, ville avstedkomme store forskyvninger i den globale luftsirkulasjonen.
7.Det er trolig at utredningen i" Verdiboka" vil avstedkomme en uttalelse fra landsmøtet.
8.Det hender nemlig iblant at den kan stå litt for lenge, den begynner å gjære osv., hvilket kan avstedkomme hemningsløse konsekvenser.
9.Det som Wilhelm Reich søker å avstedkomme gjennom orgasme, massasje, analyse og avslapping, frembringer komedien gjennom sin avstand til alt den tar opp.
10.Det ville også avstedkomme en komisk situasjon i fall kona skulle være streikevakt i sitt eget hjem.
11.Det åpne spørsmål er om møtet kan avstedkomme noe annet og noe mer enn en bekreftelse på at Gromyko er rede til å snakke med Reagan.
12.Direktør Salbu synes å falle i den grav mange bedriftsledere strever med å komme opp fra, nemlig at ordet" trusler" feiltolkes til å være et begrep alene knyttet til konkurrentene, deres produkter og de trusler dette kan avstedkomme mot egen virksomhet.
13.Endel av forklaringen er kanskje at boken er et" stille" medium, hvilket selvfølgelig ikke utelukker at en bok på lengre sikt kan avstedkomme adskillig mer" rabalder" enn et TVprogram eller en fiolinkonsert.
14.Et eventuelt forslag om stengning av Tbanestasjonen kombinert med vakthold vil ventelig avstedkomme et skred av protester fra lokalt hold.
15.Forøvrig ser man med spenning frem til hva den UDoppnevnte komite med Nasjonalgalleriets direktør Knut Berg som formann, vil avstedkomme av forslag til forsterket Norgesinformasjon i utlandet, når innstillingen foreligger mot slutten av året.
16.Hun utelukker imidlertid ikke at omtalen av museumsplanene nå vil avstedkomme henvendelser fra folk som mener å ha" sterke" patenter å avse.
17.Hva man ikke vet, og hva det kan avstedkomme.
18.Hvilke vanskeligheter dette kan avstedkomme vet man ikke.
19.I tillegg må Israel veie fordelene ved den sterke politiske støtte mange evangeliske grupper utenlands har gitt opp mot de uønskede konverteringer og de diskusjoner slike grupper kan avstedkomme når de flytter til Israel.
20.Imidlertid var og er disse institusjonene en del av de generelle byråkratiske systemene, hvilket må avstedkomme konflikter mellom klientenes, institusjonenes og oppdragsgivernes interesser.
21.Krigen i Afghanistan fortsatte under Andropovs femten måneder ved makten, og noen større forandring av situasjonen lyktes han ikke å avstedkomme.
22.Lignende sjokkbølger vil neppe dette neste eksemplet på en atomfilm, den nye" holocaust"genre, avstedkomme.
23.Men et slikt svar vil neppe avstedkomme nye politiske reaksjoner.
24.Mens Scherrers kolleksjon igår viste hva hautecouture kan avstedkomme av ufattelig eleganse, får man en annen mer jordnær vri fra Venet.
25.NIFOs egen vandreutstilling om olje vil idag ikke avstedkomme samme virkning som den gjorde i 1981.
26.Når utfordringer av dette kaliber med såpass av innebygd kritikk kommer fra et presumptivt betydelig Høyrehold som det nevnte - og når man dertil aner de frustrasjoner som verdikonservative Hvelgere opplever for tiden, er jeg forundret over at mine efterlysninger kan avstedkomme så mye rabalder.
27.Oppgjør som LillestrømVålerengen, FredrikstadMoss og BryneStart vil nok sette følelsene i kok og avstedkomme sterke sinnsbevegelser hos supporterne selv om poeng ikke står på spill.
28.PUBLIKUM kan av og til få inntrykk av at Stortinget lar milliardene rulle ubesværet, mens budsjettposter på noen få millioner kroner kan avstedkomme lange debatter.
29.Så - selv om jeg vet at det kan avstedkomme et ramaskrik, våger jeg å fremsette noen meninger, fritt sitert efter det amerikanske bladet" Cosmopolitan", hvor forfatteren tydeligvis har sett seg lei på mosjons og dietthysteriet.
30.Søstre og svogre, tanter og svigerinner, og hva de nå er til hverandre alle sammen, løper i bena på hverandre i redsel for hva slik tankevirksomhet kan avstedkomme.
Similar words

 
 

avstedkomme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) avstedkommeavstedkommendeavstedkommet
Indikative
1. Present
jegavstedkommer
duavstedkommer
hanavstedkommer
viavstedkommer
dereavstedkommer
deavstedkommer
8. Perfect
jeghar avstedkommet
duhar avstedkommet
hanhar avstedkommet
vihar avstedkommet
derehar avstedkommet
dehar avstedkommet
2. Imperfect
jegavstedkom
duavstedkom
hanavstedkom
viavstedkom
dereavstedkom
deavstedkom
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde avstedkommet
duhadde avstedkommet
hanhadde avstedkommet
vihadde avstedkommet
derehadde avstedkommet
dehadde avstedkommet
4a. Future
jegvil/skal avstedkomme
duvil/skal avstedkomme
hanvil/skal avstedkomme
vivil/skal avstedkomme
derevil/skal avstedkomme
devil/skal avstedkomme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha avstedkommet
duvil/skal ha avstedkommet
hanvil/skal ha avstedkommet
vivil/skal ha avstedkommet
derevil/skal ha avstedkommet
devil/skal ha avstedkommet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle avstedkomme
duville/skulle avstedkomme
hanville/skulle avstedkomme
viville/skulle avstedkomme
dereville/skulle avstedkomme
deville/skulle avstedkomme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha avstedkommet
duville/skulle ha avstedkommet
hanville/skulle ha avstedkommet
viville/skulle ha avstedkommet
dereville/skulle ha avstedkommet
deville/skulle ha avstedkommet
Imperative
Affirmative
duavstedkom
viLa oss avstedkomme
dereavstedkom
Negative
duikke avstedkom! (avstedkom ikke)
dereikke avstedkom! (avstedkom ikke)
Your last searches