Norwegian-Portuguese translation of besatt

Translation of the word besatt from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

besatt in Portuguese

besatt
tankeadjective atormentado, obcecado
  sinneadjective obcecado
  psykologiadjective obsessivo, possuído
  personadjective obsessivo
  demonisk adjective demoníaco, diabólico, satânico
Synonyms for besatt
Derived terms of besatt
Similar words

 
 

More examples
1.Hastverksaksjonen for å få besatt sogneprestembedet i Balsfjord har foregått over hodet på menigheten.
2.Betyr dette vaktskiftet at førtiåringer nå har besatt alle posisjoner i norsk filmliv ?
3.I løpet av det siste året er alle stillinger blitt besatt ved Oslo politikammer ; det finnes ingen vakanser, og kammeret er bedre bemannet enn noensinne, sier ekspedisjonssjef Herman Berger i Justisdepartementet til Aftenposten.
4.Med risiko for å gjøre utmerkede og hardt arbeidende politifullmektiger urett, må det sies at vi idag ikke har disse stillingene besatt på en måte som samfunnet har krav på med hensyn til stabilitet i yrket, faglig kyndighet og sikkerhet, skriver ekspedisjonssjef Berger.
5.Stillingen som daglig leder for databedriften med kurssenteret er ennå ikke besatt.
6.Vanligvis er de jobber som er besatt av utlendinger så korttidspreget og lite attraktive at de ikke slår an hos norsk arbeidskraft, svarer fylkesarbeidssjefen.
7.Vi har imidlertid fått dispensasjon for en del nøkkelstillinger som er besatt av NITOmedlemmer, slik at produksjonen kan fortsette.
8.Walter Mondale er besatt av en enkel, men fullstendig gal ide, nemlig at et sterkt Amerika er en trusel mot freden.
9.62 av stillingene er ubesatte eller besatt av folk med formelt lavere kompetanse for å holde hjulene i gang.
10.75 000 av 300 000 arbeidsplasser i Oslo er besatt av pendlere bosatt utenfor hovedstaden.
11.Adjutant Bigset opplyser at det gjøres fornyede anstrengelser for å få disse stillingene besatt, og efter den siste kunngjøringen har flere interesserte søkere meldt seg.
12.Administrerende direktør Per Løfstedt ved byens største hotell, Atlantic, fastslår at praktisk talt alle senger, spisebord og barkrakker har vært besatt til bristepunktet.
13.Alle plasser i møtesalen er besatt, berettes det fra Førde.
14.Alle stillingene blir besatt i løpet av høsten av gode, kvalifiserte søkere.
15.Av de ledige stillinger blir 481 inndratt, og de øvrige ventes i første rekke besatt ved utlysning innen kommunen.
16.Av ialt 60 faste kommunale legestillinger er alle besatt med unntak av to, som nå er utlyst.
17.Av ialt 60 faste kommunale legestillinger er så godt som alle nå besatt.
18.Av seks nye stillinger for spesialister i kirurgi ved sykehusene i Kirkenes og Hammerfest er bare to besatt.
19.Av vel 30 000 arbeidsplasser i frihandelssonen er 90% besatt av ungjenter.
20.BSK har i enkelte kamper fått spillet til å gli, men BSK er for ujevnt besatt til å spille for fullt (og også brukbart) i to omganger.
21.Bare 15 av 37 spesiallegestillinger er besatt i Finnmark, viser en oversikt fra fylkeshelsesjefen i Finnmark.
22.Bare tre av syv sykepleierstillinger er besatt ved Skjervøy, og sykehjemmet går med redusert drift.
23.Bare åtte av disse er besatt, og det er liten chanse for å trekke flere leger opp hit når den nye avtalen trer ikraft.
24.Begges stillinger i Utenriksdepartementet er besatt av nye personer og det står således ikke noen stillinger og venter på Berg og Colding.
25.Birollene er som vanlig uklanderlig besatt.
26.Bystyret ble fraktet i busser godt besatt med guider fra kommuneadministrasjonen, og befaringen ble avslutet med sporvogn i regi av Oslo sporveier.
27.Bølerlaget er jevnere besatt, uten de desiderte toppene.
28.DEN omstendighet at Oslopolitiet nu har alle stillinger besatt, er neppe tilstrekkelig til å stagge dem som har ulovligheter i tankene og innbrudd i sinne.
29.Da sang alle som besatt at det går bedre og bedre...
30.Dagen gryr, og idet det er lyst, er området på den smale halvøya besatt av NATOstyrkene.
Your last searches