Norwegian-Portuguese translation of beskylde

Translation of the word beskylde from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

beskylde in Portuguese

beskylde
rettsvitenskapverb denunciar, acusar, incriminar, culpar
Synonyms for beskylde
More examples
1.Meningsløst å beskylde Høyre for å være forsvarere av det nåværende skattesystem, sier finansminister Rolf Presthus.
2.Så er det vel ingen som kan beskylde meg for å være part i saken ? kommer det tørt.
3.Å beskylde politikere for løgn og fanteri, er ille.
4.BP i Norge frykter at den britiske regjering vil beskylde norske myndigheter for proteksjonisme dersom kontrakten havner hos en norsk bedrift.
5.British Gasrepresentantene ville ikke direkte beskylde den britiske regjering for å ha forkludret forhandlingene, men det var åpenbart en viss irritasjon å spore over at spørsmål som ilandføring av våtgass og beskatning først ble bragt inn efter at gassavtalen mellom selskapet og Sleipnerpartnerne var sluttbehandlet.
6.Dermed er det all grunn til å beskylde regjeringen for likegyldighet overfor visse befolkningsgruppers lidelser.
7.Det er utrolig at Hammerstad benytter Marinens egne, aktive folk til å beskylde denne tro tjener admiral Owren for å være" krigersk".
8.Det svenske fjernsynets forsøk på å beskylde SovjetUnionen for å fremstille og bruke miner i form av leker er like absurd.
9.Dypsindig kan man ikke beskylde engelskmannen Jack Golds biografi over Andrej Sakharov for å være.
10.Forbundsformann Arthur Svensson betegnet det som absurd og meningsløst å beskylde forbundet for ikke å ønske en nedbygging av atomvåpnene i øst.
11.Han legger til at Lundemo trolig har begynt å beskylde andre for juks for å redde sitt eget skinn.
12.Han tok utgangspunkt i at" når selv en så sindig politiker som Gunnar Berge begynner å beskylde Høyre for å være et" industrifiendtlig parti", er dette et godt eksempel på den vulgæragitasjon som ser ut til å bli Arbeiderpartiets varemerke frem mot neste års valg.
13.Hittil er dette skjedd i en felles, positiv tone som ikke gir grunnlag for å beskylde noen som helst for å være noen bremsende faktor.
14.I en ni siders erklæring som Barzel leste opp for granskningskommisjonen onsdag eftermiddag sier han at" det er infamt å beskylde kollega Kohl og meg for å ha latt penger være med i spillet".
15.I internasjonale mesterskap har Marit aldri lykkes i å gå til topps, men ingen skal beskylde henne for å ha hatt flaks.
16.I kjølvannet av Høyres tilsidesettelse av et flertallssyn i Stortinget når det gjelder frysresolusjonen i FN, forsøker nå Høyres formann, Erling Norvik, og nestformann og Regjeringens pressetalsmann, Arne Skauge, å beskylde Arbeiderpartiet for å bryte den enstemmige innstilling i Stortinget om norsk sikkerhetspolitikk.
17.Ingen kan beskylde Jacobsen for å være nybegynner i Høyre.
18.Ingen kan beskylde Trygve Bratteli for å ha spilt bevisst på dette.
19.Ingen kan beskylde de unge ubefestede kunstnere for mangel på fantasi og dristighet på årets Juniutstilling i Kunstnerforbundet.
20.Ingen kan beskylde politikerne for å ha arbeidet tungrodd og byråkratisk med å gjenopprette Bastøy i Statens tjeneste.
21.Ingen skal beskylde Hagen for ikke å snakke i klartekst.
22.Ingen skal beskylde de katolske biskoper for å velge sine motstandere ut fra hensynet til sin egen bekvemmelighet.
23.Ingen skal beskylde den for å være uortodoks.
24.Ingen skal beskylde gruppen for publikumsfrieri - iallfall ikke et særlig omfattende publikum.
25.Ingen skal beskylde henne for å søke kompromiss for kompromissets egen skyld.
26.Ingen skal kunne beskylde dem for noe annet, sier Svein Haagenrud.
27.Ingen skal vel efter dette beskylde de programansvarlige (i den grad slike måtte finnes ! ?) for å gjøre en lang og kald vintersøndagskveld kortere og varmere for blant annet syke og gamle.
28.Jeg har aldri ment å ville beskylde Trygve Gulbranssen for selv å være nazist eller fascist.
29.Kommersiell kan man vanskelig beskylde henne for å være, men Carla Bley har med" Heavy Heart" muligheten til å nå et større publikum, takket være melodisk og velklingende musikk, mindre komplisert og effektjagende enn hva man tidvis har forbunet med denne vitale lederskikkelsen i moderne jazz.
30.Man skal ikke beskylde de driftige arrangørene i Travselskapet for å ha hellet med seg i forsøk på å hente verdenstravere til Bjerkebanen.
Similar words

 
 

beskylde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) beskyldebeskyldendebeskyldt
Indikative
1. Present
jegbeskylder
dubeskylder
hanbeskylder
vibeskylder
derebeskylder
debeskylder
8. Perfect
jeghar beskyldt
duhar beskyldt
hanhar beskyldt
vihar beskyldt
derehar beskyldt
dehar beskyldt
2. Imperfect
jegbeskyldte
dubeskyldte
hanbeskyldte
vibeskyldte
derebeskyldte
debeskyldte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde beskyldt
duhadde beskyldt
hanhadde beskyldt
vihadde beskyldt
derehadde beskyldt
dehadde beskyldt
4a. Future
jegvil/skal beskylde
duvil/skal beskylde
hanvil/skal beskylde
vivil/skal beskylde
derevil/skal beskylde
devil/skal beskylde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha beskyldt
duvil/skal ha beskyldt
hanvil/skal ha beskyldt
vivil/skal ha beskyldt
derevil/skal ha beskyldt
devil/skal ha beskyldt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle beskylde
duville/skulle beskylde
hanville/skulle beskylde
viville/skulle beskylde
dereville/skulle beskylde
deville/skulle beskylde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha beskyldt
duville/skulle ha beskyldt
hanville/skulle ha beskyldt
viville/skulle ha beskyldt
dereville/skulle ha beskyldt
deville/skulle ha beskyldt
Imperative
Affirmative
dubeskyld
viLa oss beskylde
derebeskyld
Negative
duikke beskyld! (beskyld ikke)
dereikke beskyld! (beskyld ikke)
Your last searches