Norwegian-Portuguese translation of betraktningsmåte

Translation of the word betraktningsmåte from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

betraktningsmåte in Portuguese

betraktningsmåte
problemnoun abordagem [f], enfoque [m], perspectiva [f]
Synonyms for betraktningsmåte

 
 

More examples
1.En annen og mer relevant betraktningsmåte er å sammenlikne med jordbruket som har matforsyningsberedskap og distriktsbosetting som sine to hovedargumenter i et land hvor matproduksjonskostnadene er 23 ganger verdensmarkedets priser på viktige matvarer.
2.Med dagens perspektiv er det blitt mindre avstand mellom rabulisten Arne Ekeland og de oppfatninger som vant frem i konkurransen om utsmykningen av Oslo Rådhus, og som utestengte både ham og de andre av hans generasjon som bekjente seg til en mer visjonær betraktningsmåte ; visjonær og ikke på død og liv politisk revolusjonær.
3.De har selv brukt en psykoanalytisk betraktningsmåte ved flere leiligheter, bl.a. på både Frisch og Dürrenmatt.
4.Bak tanken om egne ungdomsdomstoler kan det også ligge den betraktningsmåte, at er man ung, så er man sånn ; er man gammel, så er man sånn osv.
5.Denne vurdering bygger både på en økonomisk og politisk betraktningsmåte.
6.Det er beklagelig at utvalget stiller opp mot hverandre en tradisjonell normetisk betraktningsmåte og en vurdering ut fra kriteriet" skadefølgeprinsippet".
7.Dette henger igjen sammen med at utvalget i sin svært begrensede prinsippdrøfting meget raskt faller til fote for en konsekvensetisk betraktningsmåte, hvorved det såkalte" skadefølgeprinsippet" opphøyes til den egentlige retningsgivende vurderingsnorm.
8.Dette innbærer at pasienten settes i sentrum av ressursene, sen slags ringmedisinsk betraktningsmåte, så å si.
9.En hver tid har sin betraktningsmåte.
10.Med bakgrunn i den svært snevre betraktningsmåte som gjøres gjeldende fra den ene av de sakkyndige, Berthold Grünfeld, refereres det historisk til en debatt mellom forskjellige grupper av synspunkter som karakteriseres som henholdsvis" abolisjonisme" og" liberalisme".
11.Naturlig for en" formalistisk" betraktningsmåte er det da å legge vekten på det rent visuelle, ikke søke efter sosiologiske eller kulturkritiske motiver.
12.Pensjonsavsetningen er blitt såpass lav i begynnelsen av tjenestetiden og såvidt høy mot slutten fordi premien hvert år beregnes som om Ola ikke får noe lønnstillegg for fremtiden - såkalt statisk betraktningsmåte.
Your last searches