Norwegian-Portuguese translation of bli opprørt

Translation of the word bli opprørt from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bli opprørt in Portuguese

bli opprørt
oppførendeverb irritar-se, aborrecer-se, ficar danado da vida [informal]
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg har fortsatt like lett for å bli opprørt og engasjert.
2.Når de ble spurt om Tanaka kanskje bent ut allerede var død, våget de ikke engang å bli opprørt.
Your last searches