Norwegian-Portuguese translation of blotte

Translation of the word blotte from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blotte in Portuguese

blotte
generellverb desnudar, descobrir
  tennerverb mostrar, expor
  avdekkeverb expor, descobrir, desproteger
Synonyms for blotte
Derived terms of blotte
Anagrams of blotte
Similar words

 
 

More examples
1.Alle visste hva hennes blotte nærvær innebar.
2.Bare blotte tanken på dette siste har varmet innvendig.
3.Bl.a. finner han ut om jordingen er tilfredsstillende, for det kan man ikke oppdage med blotte og bare øye.
4.De er svært detaljrike, og selv om visse detaljer knapt er synlige for det blotte øye, er det likevel der hvis man ser nøye efter.
5.Den er ikke blant himmelhvelvets mer strålende åpenbarelser, men man kan da se den med blotte øye.
6.Den kunne da skimtes med det blotte øye, men ikke fra Norge, da den sto ugunstig til for oss.
7.Det er en kunstart som kan blotte store svakheter via fjernsynet, men den kan også trekke nytte av fjernsynsmediet - slik bl.a den frie fotoregien i den siste sendingen ga oppmuntrende beskjed om.
8.Det gjaldt for all del ikke å blotte seg bakover.
9.Det kunne registreres med det blotte øye, og med klokker.
10.Det var derfor han tok til Kaluga i 1970, om ikke annet så i alle fall med sitt blotte nærnær å vise at det som pågikk i rettsoppfatningens navn ifølge demokratisk vedtatte lover i virkeligheten var et skrikende hykleri og representerte en trusel mot freden i sin ytterste konsekvens.
11.Dette problemet, lederlønningenes inflasjonsdrivende betydning, har også i Norge ganske lenge vært synlig for det blotte øye.
12.Egget er da så lite at det ikke kan sees med det blotte øye.
13.Et og annet tilårskommet mediamenneske kan nok blotte sitt bryst og erklære sin vilje til" å ta sjølkritikk", men vedkommende blir raskt bragt tilbake i trygg forvaring.
14.I en kikkert med ca. 40 gangers forstørrelse ser Jupiter like stor ut som Månen for det blotte øye.
15.Man kan selv se lusene med det blotte øye, men det kreves godt lys og tålmodighet.
16.Mange med meg betrakter atombombenes blotte eksistene som en forsikring mot at krig bryter ut.
17.Med sitt blotte nærvær kan de true henne til å avgi en annen forklaring, mente Lyngtveit.
18.Mens det står om selvstendigheten for England og Skottland, står det om den blotte eksistens for Wales og NordIrland.
19.Normalt garderer vi oss mot den blotte mistanke om denslags.
20.Observerer man Mars i en kikkert med 110 gangers forstørrelse, vil den nå se like stor ut som månen med det blotte øye.
21.Og hvis noen skulle oppdage reven med det blotte øye, så gjelder det å skjerpe seg.
22.Om ikke ufysen alltid er synlig med det blotte øye, er det i alle fall noe galt med den del av atmosfæren hvor radiobølgene tumler.
23.Orgon har blågrå farve, kan sees med det blotte øye, og kan i konsentrasjoner påvises med geigerteller og med vanlig termometer.
24.På det klareste var den av størrelseklasse 67, dvs. litt for svak til å ses med det blotte øye, men lett å se i en prismekikkert.
25.Slik holdt han det gående, delvis med det blotte øye, delvis med kikkert og delvis med enkle" rør", som gjorde det mulig å isolere den" svarte" nattehimmelen fra det sterkeste stjernelyset.
26.Å bli den første som ser Halleys komet direkte i synsfeltet til et teleskop, og det å se den med det blotte øye.
27.Det er her snakk om noen få millimeter lange sprekker som ikke er synlige for det blotte øye.
28.Når været tillater det og vi kan se flyene med det blotte øye, skjer dette nesten daglig, sier sjefflyveleder Bjørnar Pedersen i Tromsø.
29.Agitasjonen er da mer raffinert enn den blotte og bare servering av valgflesk, må vite !
30.Begge sees med letthet, og bruker man en prismekikkert, kan man selv en lys juninatt se en god del stjerner som senere på sommeren igjen blir synlig for det blotte øye.
Your last searches