Norwegian-Portuguese translation of de her

Translation of the word de her from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

de her in Portuguese

de her
indikativ determinant - pl.adjective estes, estas, esses, essas
  indikativ pronomen - pl.other estes, estas, esses, essas
Anagrams of de her
Similar words

 
 

More examples
1.De heroiske mujaheddin, som med antikverte håndvåpen og en enorm offervilje har greid det utrolige : å holde stand mot verdens største militærmakt i over fire år, blir kalt" banditter og terrorister".
2.De herrer som har stået i spidsen for arrangementet har havt et forfærdelig arbeide...
3.Prisproblemutvalget", som hadde Hermod Skånland som formann og representanter for alle de store organisasjoner, gikk i sin innstilling i 1973 inn for sterkt sentraliserte oppgjør.
4.Uansett hvilke restriksjoner de sovjetiske ledere pønsker ut - og det er neppe få - så må ikke de brukes som påskudd for å innføre noe liknende her.
5.De olympiske leker begynner på Lapsetorvet ! forteller Den omnipotente leder av Tre Kokker og tilliggende herligheter, Hroar Dege, til IDL.
6.Det er synd for det er for de" vanskeligste" behovet er mest skrikende og presset fra innleggende instanser er størst, både her i byen og på landsbasis.
7.Fordelen for publikum med en sånn messe er selvfølgelig at de her kan se hva som finnes av antikvitetshandlere i Oslo.
8.I Norge har jeg ikke registrert de samme følelsene, sannsynligvis fordi amerikanerne ikke er nærværende her i samme grad, sa hun.
9.Men innerst inne holder du med gremlinene når de herjer rundt med alt det pent amerikanske.
10.Mitt inntrykk er at vi for det meste bare har naturlig avgang, dvs. at folk flest blir boende her til de dør.
11.Nå har de tatt det siste grønne vi hadde her.
12.Og så sitter De her og sier at...
13.AV de her foreliggende alternativer er dette det eneste som vil bli forstått.
14.Akkurat da de skulle til å bestille, kom en meget spesielt utseende herre og spurte om han kunne få lov å slå seg ned og spandere en drink på selskapet.
15.Alle partiene dengang (" de grønnëvar ennå ikke dukket opp" hadde her svin på skogen.
16.At de dessuten mottar undervisning i sitt eget lands sprog og kultur samtidig som de slipper å betale skatt i tre år hvis de får arbeide her ?
17.At forholdene i sin tid virkelig var så ille som de her fremstilles, er godt dokumentert.
18.Av de 20 dyrene i fylket er det minst fire slagbjørner, og de herjer i saueflokkene i Lierne.
19.Begge de skrivende herrer må gjerne gå inn for rentetak.
20.Blant annet innom impressario Eivind H. Solbergs kontor i Oslo hvor de annonserte at - nå var de her, klare til å" gjøre" Norge.
21.Brødrende Herrey feide Dolliejentene - og til slutt alle de andre deltagerne av banen og gjorde de Luxeforhåndsuttalelsene om å slå svenskene pinlig til skamme.
22.Både her hjemme og ute sees nå gensere og pullovers i de utroligste farver og mønstre.
23.Både her og der har aktuarene liten sans for de offentlige inngrep.
24.Både her og i de andre landene representerer de en farlig kilde til sosial uro.
25.Både her og i de virtuose blåsepartier imponerte orkesteret med sin profesjonelle tyngde og sitt musikalske overskudd.
26.DE nuværende herskere i Peking er sikkert å stole på.
27.De blir naturlig nok boende her lengst.
28.De forteller hverandre historier fra den gang de hersket på prærien, da åndene var med dem og de levde i balanse med dem og naturen.
29.De hadde avdelinger på alle folkeskoler og ellers både her og der - i Wessels gate og i Arbiens gate, i den bygning der Henrik Ibsen trakk sitt siste sukk.
30.De her nevnte musikerne har vi ofte opplevet i kammermusikalsk sammenheng, men om akkurat alle disse noen gang før har arbeidet sammen, vet jeg ikke, vi har jo så beklemmende få faste kammermusikkensembler i vårt land.
Your last searches