Norwegian-Portuguese translation of de jure

Translation of the word de jure from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

de jure in Portuguese

de jure
rettsvitenskapother de jure
Similar words

 
 

More examples
1.En slik løsning vil gi Tyrkia anledning til fortsatt å nekte å anerkjenne Hellas rett til å militarisere øya formelt eller" de jure", men tvinge Ankara til å anerkjenne opprustningen" de facto".
2.Og dersom forhandlingene skulle føre til noe resultat, må de også godta Israel de jure.
Your last searches