No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword ende med. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.


Similar words

 
 

More examples
1.Avgiftsinnkrevingen må skje på en slik måte at den ikke berører intern trafikk i Bærum, og det må ikke ende med at alle riksveier til og fra kommunen avgiftsbelegges.
2.En god del ministre viste til at lederskap måtte utøves dersom det skal ende med et positivt resultat når de gjelder stasjonering av krysserraketter.
3.For mannen er det en forutsetning at det skal ende med samleie, mens kvinnen ikke har denne forutsetning.
4.Fortsetter man denne letevirksomheten med sikte på å finne et stort oljefelt som kan utbygges alene, kan dette ende med at man bare blir sittende igjen med store leteutgifter.
5.Jeg fikk høre at å bli tatt under fluktforsøk i tysk uniform som var laget i leiren, ville ende med den verst tenkelige skjebne.
6.Nå er det ikke noe ulogisk i at et mordatterforhold, som jo er filmens kjerne, naturnødvendig må ende med døden, i dette tilfelle av kreft.
7.Vi ser i øynene at økonomiske straffesaker lett kan ende med frifinnelse i retten.
8.Vil dette ende med at man må være katolikk for å kunne bli innlagt på et katolsk sykehus, undret han.
9.Alt tyder på at dagens politiske toppmøte om Statoil på statsminister Kåre Willochs kontor vil ende med kompromiss mellom Regjeringen og Arbeiderpartiet.
10.Avslutningsløpet kan ende med dobbeltseier til trener Arne O. Karlsen, og mest tror vi på Zeb.
11.BUSY BEE har sagt nei til å leie ut fly som skal betjenes av SASpersonale under henvisning til forpliktelsene overfor sine egne ansatte, og saken kan ende med brudd i avtalen mellom BUSY BEE og SAS.
12.Da først den utligningen kom på et så dramatisk tidspunkt, måtte det nesten ende med VIFseier i" sudden death".
13.Den årelange strid om britenes bidrag til EF ser ut til å ende med et kompromiss.
14.Derfor vil man i land efter land kunne få rettssaker som kan ende med at kirkenes utdannelsesinstitusjoner, bortsett fra de teologiske, blir nektet å føre en personalpolitikk som sikrer disse skolenes kirkelige identitet - dersom også andre lands domstoler tolker ILOkonvensjon 111 like restriktivt som Karl Nandrup Dahl gjorde i lagmannsretten.
15.Det finnes ingen garantier for at den prosess som Statoils prisreduksjoner har utløst i det internasjonale oljemarkedet, vil ende med en" bløt landing".
16.Det hele ville ende med sult og elendighet, trodde Malthus.
17.Det kan ende med at et barn vegrer seg for å sitte i pulken fordi det er ubehagelig.
18.Det kan meget vel ende med at flertallet vender tommelen ned for den nye justisminister i en åpen votering i Senatets plenum.
19.Det verste som kunne skje var faktisk at cupfinalen skulle ende med nye ekstraomganger, sa produsent Lise Foss.
20.Det ville kunne ende med at det er næringslivet som styrer galleriene, noe som uvegerlig ville føre til en forflatning av all billedkunst.
21.Dette er det vi kan kalle NordSydsyndromet, en samling symptomer som vil ende med katastrofe for oss alle om det får fortsette uendret.
22.Dette fordi påtalemyndigheten helt fra begynnelsen av lett vil ha som siktemål - og mest øye for de ting som fører i den retning - at saken skal ende med påtale.
23.Dette kan faktisk ende med at vi får penger til overs.
24.EN videre kamp, efter de linjer som nå trekkes opp, vil raskt ende med en avsporing i forhold til abortsaken.
25.Efter innledningsperioden måtte man være synsk eller meget optimistisk for å tippe at kampen skulle ende med utklassingssifre i norsk favør.
26.En god fortelling måtte ende med et spørsmål, mente hun.
27.En trøst får det være for det forholdsvis unge Ullevållaget at spillemessig var ikke forskjellen så stor, men når godt oppbyggede angrep ikke kan bli avsluttet må det hele ende med tap.
28.En vanlig situasjon som kan ende i fryd og gammen, men som også kan ende med vold og tiltvingelse av samleie.
29.Ennå sent tirsdag kveld var det uklart om toppmøtet - som skulle ha vært slutt ved middagstid - ville ende med enighet som åpner for nye samarbeidsfremstøt fra EFs side, eller med en ny fiasko som øker sannsynligheten for at EFsamarbeidet i sin nåværende form bryter sammen.
30.Finnene gikk i mål som det tredje beste laget, men ryktene om at det ville ende med diskvalifikasjon ble bare forsterket efter hvert som stafetten skred frem.