Norwegian-Portuguese translation of endeløs

Translation of the word endeløs from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

endeløs in Portuguese

endeløs
generelladjective interminável
  uopphørligadjective incessante, interminável
  evigadjective eterno, infinito, perpétuo, permanente
Synonyms for endeløs
Derived terms of endeløs
Anagrams of endeløs
Similar words

 
 

More examples
1.Ingen kan være i tvil om at vi trenger en vakthund for å hjelpe andre mennesker, sa Reoch, som la vekt på at de tørre tall skjuler en nesten endeløs rekke av fengslinger uten lov og dom, tortur og mishandling, dødsdommer og henrettelser i 117 av verdens land.
2.10 000 mennesker løp, jogget, eller valset seg gjennom de 10 000 meter, og fylte gatene - i en endeløs strøm.
3.Brecht levner intet håp i" Det gode menneske fra Sezuan" Gjennom hans suggerende dikterblikk er sjelens sorte natt endeløs.
4.DEN gnistrende isflaten syntes endeløs over Skilak Lake, Kenaihalvøyas nest største innsjø.
5.De krav han ble stilt overfor var nærmest umenneskelige, selv om han var utrustet med en endeløs tålmodighet.
6.De unges og de rastløses familieproblemer og tragedier ruller over skjermen i en endeløs rekke, bare avbrutt hvert syvende minutt av Dynamo Action Plus, Tums hodepinetabletter, Ajax vaskemiddel, Krafts majo nes og Purina HiPro hundemat.
7.Derfor hører endeløs prosedyrestrid og mandattolkning med til spillets regler.
8.Det har vært en overdådig turistsommer, med en endeløs flom av tyskere, japanere, amerikanere og, ja hvilke nasjoner er ikke representert ?
9.Diskusjonen om alle disse versjonene har vært endeløs, men at Den Norske Opera skjærer gjennom alle lagene og bringer" Boris" i sin opprinnelige form og instrumentasjon frem i lyset, må sies å være meget prisverdig.
10.En endeløs kø snor seg over Ba Dinh - plassen i sentrum av Hanoi mot inngangen i Ho Chi Minh - mausoleet.
11.Fjelltopper og fjelltopper efter hverandre - svarte og i endeløs storm før de størknet.
12.Fremtidige bæringer kan imidlertid glede seg over at dette aldershjemmet ikke blir behengt med en endeløs fengselskorridor med 30 rom på hver side.
13.Hva var det som gjorde at den kunne holde seg levende i snart 2000 år og overleve en endeløs rekke av kriger og sosiale, politiske og økonomiske kriser ?
14.I hans utstillingsvindu lå et kjempestort hestelår, og på stengene hang en endeløs rød salami med stram røklukt.
15.I helgen advarte han de amerikanske velgere mot å la Mondale lede dem inn i en" endeløs ørken", preget av en ny rekordinflasjon og sviktende økonomi.
16.Kommunalråd Arne Kvalheim fremholder overfor Aftenposten, at man nå må unngå en ny og endeløs debatt, og mener det kan avgis en uttalelse før 15. november.
17.Kvalheim understreker at en ny endeløs debatt må unngås, og at det alternativ som velges ved nyttårstiden må gjennomføres uansett.
18.Men kontakter er likevel i alle tilfelle bedre enn endeløs konfrontasjon, skriver telegrambyrået videre.
19.Men vi kan ikke tillate oss selv å bli denne verdens Hamlet, som i endeløs bekymring ikke kan bestemme seg for å reagere eller ikke, sa Shultz i en tale til en jødisk forsamling i New York torsdag.
20.Milelange korridorer fortonet seg som en endeløs labyrint, og selv cruisepassasjerer hadde vanskeligheter med å finne ut.
21.Motorveien er den digitale tids rom ; en endeløs korridor, skriver Söderblom.
22.Nå står det om litt mer oppmerksomhet fra storsamfunnets side, litt mer støtte og velvilje for at dette gamle kulturfolk kan svinge ut fra en endeløs landevei av skuffelser, kulde og uforståenhet.
23.Om statsminister Bettino Craxis regjering ikke allerede hadde nok en nærmest endeløs avstemningsstafett i nasjonalforsamlingen om sin omstridte lønnspolitikk, har den fått nye problemer på nakken efter at skandalen om den hemmelige losje P 2 er blusset opp igjen.
24.Opptil flere har sittet i ordførerstolen siden vandalene fikk frie hender med hensyn til å ødelegge miljøet i Oslo by, så ansvaret for en rasering som synes endeløs, får du og dagens kommunepolitikere dele med såvel Brynjulf Bull som Rolf Stranger og alle de andre bystyremedlemmer med varamenn som har tuslet ut og inn Rådhusets porter siden tidlig i 60årene.
25.Papiret er blitt offer for en endeløs rekke misforståelser, krangler og prisforhandlinger - og til overmål hadde de nicaraguanske myndigheter gitt gale opplysninger om dimensjonen på avispressene.
26.Riktignok får ikke publikum prøve flysimulatoren, man fryktet at køen ville bli endeløs, men de interesserte vil få se simulatoren i bruk på videoopptak.
27.Rundt leiren strakte en endeløs isflate seg.
28.Ser det fristende ut å galoppere over en endeløs slette i solnedgangen ?
29.Siden 1945 har det vært en endeløs strøm av sensasjonelle beretninger av og om hemmelige agenter, dessuten noen vesentlig mindre sensasjonelle beretninger om hvordan deres arbeide ble vurdert innen efterretningsorganisasjonene - som boken av den britiske vitenskapsmann R. V. Jones, anmeldt i Aftenposten den 14 / 3 1979.
30.Så vikler man familiemedlemmene inn i en endeløs rekke av sjokkerende kjærlighetshistorier, ulykker, barnefødsler, utroskap og kriminelle handlinger, og vips - man har en ekte soap.
Your last searches