Norwegian-Portuguese translation of få fanget

Translation of the word få fanget from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

få fanget in Portuguese

få fanget
bruddverb pegar, apanhar, prender
Similar words

 
 

More examples
1.Stiller man det til fraskilte foreldre, risikerer man å tenne gnisten og få fanget fullt av juledepresjon til svar.
Your last searches