Norwegian-Portuguese translation of fall

Translation of the word fall from norwegian to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fall in Portuguese

fall
temperaturnoun queda [f]
  faktumnoun caso [m], exemplo [m]
  nautisknoun adriça [f]
  medisinnoun caso [m]
  fallendenoun queda [f], caída [f], tombo [m]
Synonyms for fall
Derived terms of fall
anfall, bunnfall, askeavfall, tilbakefall, tilbakefalle, tilbakefallsforbryter, avfall, falle fra, frafallen, avfalls-, avfallshåndteringenhet, avfallshaug, avfallsprodukt, avfallsdunk, behandling av avfall, bifall, bifalle, bifallende, bifallsrop, bli frafallen, lynanfall, bønnfalle, bønnfallende, bortfalle, bremsefallskjerm, dødsfall, få tilbakefall, falle, falle av, falle død, falle etter, falle for, falle fram, falle i biter, falle i en spiral, falle i koma, falle i unød, falle i smak, falle i stykker, falle i bølger
falle igjen, falle igjennom, falle sammen, falle inn, falle med dunder og brak, falle ut av minnet, falle ned, falle overende, falle på, falle på ulike dager, falle plutselig, falle sammen i nederlag, falle tilbake, falle tilbake på, falle ut gjennom, fallende, falldør, fallen, fallenhet, falleferdig, fallgitter, fallgrop, fallhammer, fallkniv, fallos, fallos-, fallskjerm, fallskjermhopper, fallskjermhopping, fallskjermjeger, fallskjermstropper, fallstudie, falluke, fiendtlig innfall, lite iøyenfallende, forfall, forfalle, forfallen, forfallsdag, forfallstid, framfall, frafalle, gjøre et utfall, ha latteranfall, håravfall, henfalle til, hoppe i fritt fall, husholdningsavfall, hysterisk anfall, i alle fall, i nødfall, i så fall, i hvert fall, i verste fall, innfall, innfalle, innfallen, ikke falle for, iøynefallende, kjerneavfall, la falle, livmorframfall, man kunne høre en knappenål falle, nedfalle, nedslipping med fallskjerm, nyseanfall, overfall og ran, overfalle, overfalle og plyndre, overfalle og rane, overfallende, fallende, papiravfall, plutselig fall, radioaktivt avfall, radioaktivt nedfall, ranoverfall, raserianfall, sammenfalle, sammenfallende, skinnanfall, slaganfall, snøfall, sammenfall, stå og falle med, svimmelhetsanfall, tendens til tilbakefall, unnfallende, unnfallenhet, utfall, utfalle, vannfall, yrhetsanfall, anfalle, fallere, forefalle, heimfalle, hjemfalle, tilfalle, avfallsplass, avfallsstoff, bortfall av vokal, falle brått, falle frem, falle i søvn, falle sammen med, fallisk, fallitt, fallrep, fallskjermtropper, fjernelse av bunnfall, forfallen gjeld, forfallsdato, fossefall, frafall, fremfall, gjøre utfall, i forfall, innfallende, innfallsport, innfallsvinkel, nedfall, nedfallsfrukt, overfall, plutselig prisfall, slakteavfall, snakke med slepende tonefall, tilbakefall-, tonefall, være sammenfallende, innfallsrik, iallfall, håndfallen, teppefall, avfallsforedling, avfallssortering, la falle/være/fare, småfallen, fallert, henfall, falle i fisk, prisfall, fritt fall, verdifall
Similar words

 
 

More examples
1.Agonia - tsardømmets fall", som er den noe forpustede norske tittel, lar oss enda en gang følge noe av dødskampen til TsarRussland.
2.Avtalen er så bemerkelsesverdig i Sovjets favør at men heller burde snakke om en kapitulasjon enn om en avtale mellom to parter som i alle fall skulle ha en offisiell respekt for hverandre.
3.Besøk hjemmefra" presenterte gode amatører, og den nye komiserien fra BBC moret i hvert fall det publikum som befant seg bak kameraet - men slike betalte latterbrøl virker ganske avdempende på TVpublikumets eventuelle oppfatning av morsomhetene.
4.De fleste mennesker, og i hvert fall pensjonistene, vil mene at disse pensjonsydelser bør være mest mulig inflasjonssikret.
5.Deler av trygdesektoren er, i alle fall i teorien, områder hvor man kan tenke seg fullstendig privatisering.
6.Dersom legen finner at motivene for vegring mot behandling i hjemmefylkets institusjoner er reelle, men likevel velger å ignorere pasientens ønsker, vil han i beste fall bryte legeetiske prinsipper.
7.Det er all grunn til å vente at begrensninger i retten til å trekke fra gjeldsrenter vil føre til et fall i boligprisene.
8.Det er i det hele tatt en melakonisk eller i hvert fall poetisk tone over disse sider, som neppe har vært tenkt til offentliggjørelse, en tone man meget vel forstår når man kommer til Gilleleie.
9.Det hevder i alle fall Opplysningsutvalget for fisk, og de burde jo ha greie på slikt.
10.Det som må være et minstemål av krav velgerne kan stille til et partis politiske troverdighet, er at det i hvert fall blir forsøkt å oppfylle de politiske standpunkter som er programfestet.
11.Dette pålegg er i alle fall blitt oppfylt til punkt og prikke.
12.Du har i alle fall lov til å ha følelser !" sier gutten.
13.Forviklingar", derimot, trimmer jevnlig i hvert fall undertegnedes lattermuskler.
14.Fra sin ende av frokostbordet på Tostrup lot Benkow det skinne igjennom at han i så fall ikke ville synes det var noe dårlig selskap.
15.Gjør det selv"tanken kom i alle fall tydelig frem da gruppen Dur & Moll inviterte til barneprogram i skolens kombinerte aula og gymnastikksal.
16.God presseskikk skulle tilsi at man i en så følsom situasjon i hvert fall ville be om en uttalelse fra den part som blir utsatt for beskyldninger.
17.Hvis flertallet i Stortinget velger å stenge Polet ett år til,... velger man i så fall å overse klare resultater i den måling man har bedt om for å få undersøkt effekten av forsøksordningen", skriver Aftenposten på lederplass mandag 3. des., og fremstiller denne" måling" som et slags bevis på at lørdagsstengningen av Vinmonopolets utsalg har slått feil.
18.I alle fall for Norges Golfforbund og mange andre småforbund som ikke har økonomiske midler til å støtte de aktive.
19.I alle fall synes vi at polititjenestemennene selv burde kunne utvise en større grad av vurderingsevne overfor fare og risiko i slike situasjoner.
20.Ihvert fall en av de to mennene gjengjeldte hilsenen.
21.Inget nordiskt land har ekonomiska och kreativa resurser att fylla två nationella tvkanaler, i varje fall inte samtidigt som de regionala och lokala programmen byggs ut," hävdar han.
22.Innbyggerne har i alle fall et rimelig krav på informasjon.
23.Inntrykket er i alle fall at det er sentrum / høyrefløyen i partiet som igjen har tatt tømmene i sikkerhetspolitikken.
24.Iskaldt" ute, i hvert fall i forhold til hva vi har vært vant med i det siste.
25.Jeg er glad for at Grunnlinjen og forslaget fra Høyre vil lide nederlag - efter all sannsynlighet i hvert fall - ved voteringen her idag.
26.Jeg mener i hvert fall at disse tingene er spennende !
27.Kan dere ikke i alle fall bruke forskjellig penselbredde ?" ber jeg dem.
28.Kirken selv" er i alle fall ikke ekspedisjonssjefen i Kirkedepartementet.
29.Kontantprinsippet" duger ikke, i hvert fall ikke i sin eksisterende form.
30.Norge tar i alle fall ett gull i Sarajevo.
Your last searches